Sote-tietojärjestelmiä on mietittävä jo ennen kuin jokin menee pieleen

Monen korvaan harva asia kuulostaa yhtä tylsältä kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä. Tietojärjestelmät ovat kuitenkin tärkeitä. Ne vaikuttavat siihen, millaista sosiaali- ja terveydenhoitoa me kaikki saamme, paljonko verorahoja palveluihin tarvitaan ja miten arkaluonteisia tietojamme käsitellään. Tietojärjestelmät nousevat puheeksi yleensä vasta, kun joku menee pieleen. Moni on lukenut esimerkiksi Helsingin ja…

lue lisää

Kriittiset koronaviikot

Suomi on tähän asti pärjännyt koronan kanssa verrattain hyvin. Sairastuneita ja kuolleita on Suomessa  paljon vähemmän kuin useimmissa Euroopan maissa. Onnistumisesta on kiittäminen ihmisiä, jotka ovat noudattaneet suosituksia ja rajoituksia, terveydenhuoltohenkilökuntaa, joka on ponnistellut taudin torjumiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi, sekä kansallisia ja paikallisia viranomaisia ja päättäjiä, jotka ovat asettaneet välttämättömiä…

lue lisää

Olemmeko me kaikki kohta ruokalähettejä?

Yhteiskuntaa uudistetaan poliittisilla päätöksillä. Kuitenkin monet asiat muuttuvat ilman, että kukaan on varsinaisesti päättänyt uudistuksista. Erityisesti teknologian kehitys muuttaa yhteiskuntaa jatkuvasti ja laajasti. Teknologian kehitys vaikuttaa myös työmarkkinoihin. Aikanaan teollistuminen synnytti tehtaat, suurkaupungit ja työväenluokan. Nyt tietoteknologia ja internet muuttaa tuotantoa ja työmarkkinoita. Yksi tietoteknologian mukanaan tuoma työmarkkinoiden muutos on…

lue lisää

Uskallammeko uudistua?

”Vanhassa vara parempi”, on tuttu sanonta. Me ihmiset suosimme tuttuja tapoja ja asioita. Uudistuminen on vaikeaa ja muutosvastarinta on kaikille tuttu ilmiö. Uusi ei ole paremman synonyymi, mutta eipä sitä ole vanhakaan. Joskus uudistuminen on kuitenkin välttämätöntä. Uudistumiskykyämme yhteiskuntana mitataan tilanteessa, jossa monet hyvinvointivaltion rakenteet kaipaavat päivittämistä tälle vuosikymmenelle ja…

lue lisää

Sote-uudistus tehdään ihmisiä varten

Suomessa köyhä mies kuolee noin kymmenen vuotta rikasta aiemmin. Terveyskeskuslääkärille pääsyä voi joutua jonottamaan yli kuukauden. Ehkäisevään sosiaali- ja perhetyöhön ei riitä resursseja ja korjaavan palvelun tarve lisääntyy. Moni kunta odottaa pelolla erikoissairaanhoidon laskua. Liian moni kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut terveysjäteille. Vaikka Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on yksi…

lue lisää

Hoitaja tarvitsee kiitoksen lisäksi myös palkkaa

Koronavuosi on ollut monille raskasta aikaa. Erityisen raskasta aikaa se on ollut hoitajille ja muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle. He ovat joutuneet venymään vielä tavallista enemmän, kun taudin torjumiseksi ja hoitamiseksi on jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä ja painamaan ylitöitä. Koronatilanne on viime viikkoina heikentynyt lähes kaikkialla Suomessa ja myös sairaalassa olevien potilaiden määrät ovat…

lue lisää

Perussuomalaiset yrittävät kääntää keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta sivuraiteille

On kylmäävää, että gallupien mukaan suurinta suosiota nauttiva puolue, eli perussuomalaiset, avoimesti halveksuu oikeusvaltiota. Perussuomalaiset ovat eduskunnassa vastustaneet Suomen hallituksen pyrkimyksiä sitoa EU-varojen käyttö oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Perussuomalaisten mukaan EU voi siis jatkaa rahan jakamista maille, jotka avoimesti rikkovat oikeusvaltioperiaatetta ja yhteisiä sitoumuksia. Puolueen toimijat ovat kyseenalaistaneet oikeusvaltioperiaatetta ja leimanneet sitä…

lue lisää

Nuori tarvitsee rakkautta ja rajoja

Viime päivinä mediassa on käyty keskustelua nuorisorikollisuudesta. Nuorten tekemiin rikoksiin ja erityisesti väkivallantekoihin tulee suhtautua äärimmäisellä vakavuudella. Onneksi valtaosa nuoristamme voi hyvin ja nuorten tekemien rikosten määrä on ollut pitkään laskussa. Kaukana menneisyydessä ovat onneksi ne päivät, kun oli tavallista, että eri kaupunginosien tai kylien nuoret lähtivät lauantai-iltaisin pieksemään toisiaan,…

lue lisää

Oppivelvollisuuden laajennus on tasa-arvo- ja työllisyysteko

Tänään eduskunnassa ollaan historiallisen uudistuksen äärellä, kun käymme lähetekeskustelua oppivelvollisuuden uudistamisesta. Hallitus esittää, että oppivelvollisuus laajennetaan 18 ikävuoteen. Samalla toisen asteen opinnoista tulee nuorille kokonaan maksuttomia myös oppikirjojen ja opiskeluvälineiden osalta. Uudistuksen myötä myös nuorten ohjaukseen ja tukeen panostetaan vahvasti ja selkeytetään eri toimijoiden vastuita peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen…

lue lisää

Vastaamon tietomurto on laajuudeltaan rinnastettavissa terroritekoon

Olen syvästi järkyttynyt Vastaamon tietomurrosta ja uhrien kokemasta piinasta. Psykoterapiayritys Vastaamoon kohdistunut tietomurto on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan rinnastettavissa terroritekoon. Mediatietojen mukaan kiristäjällä voi olla hallussaan jopa 40 000 ihmisen tietoja. Kyseessä on valtavan laaja yksittäisiin ihmisiin kohdistuva rikos. Rikoksen seurauksena netissä leviää ihmisten arkaluonteisia terveys- ja henkilötietoja. Arkaluonteisten terveystietojen leviäminen…

lue lisää