Eriarvoisuuden torjunta on tulevien hyvinvointialueiden tärkeä tehtävä

Suomessa köyhä mies kuolee noin 10 vuotta rikasta aiemmin. Näin isot erot elinajanodotteessa kielivät yhteiskuntaamme edelleen vaivaavasta eriarvoisuudesta ja tarpeesta vähentää köyhyyttä. Elinajanodote-eron taustalla voivat vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltomme ongelmat.

Keskeinen sotepalveluihin liittyvä eriarvoisuus on hoidon saatavuudessa. Erityinen ongelma on perusterveydenhuollon jonot ja ruuhkat, jolloin terveyskeskukseen tai hammashoitoon on vaikea päästä. Tästä seuraa, että vaivat ja ongelmat ehtivät pahentua ennen avun saamista. Tai apu jätetään kokonaan hakematta.

Hyvinvointialuevaalien keskeinen kysymys onkin palveluiden saatavuuden nopeuttaminen, erityisesti perusterveydenhuollossa. Hallitus on säätämässä hoitotakuusta, jonka myötä kiireetöntä hoitoa pitää perusterveydenhuollossa saada viikossa.

Hyvinvointialueiden vastuulla on toteuttaa tämä uudistus niin, että tarpeenmukaista apua todella saa nopeasti ja laadukkaasti niin ruumiin kuin mielenkin vaivoissa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tulee viedä terveyskeskuksiin kaikkien saataville. Näin voidaan osaltaan vastata aikamme ehkä suurimpaan kansanterveydelliseen haasteeseen ja vahvistaa hyvinvointia ja työkykyä.

Toinen terveydellistä eriarvoisuutta tuottava asia on Suomen verrattaen korkeat asiakasmaksut. Monilla vähävaraisilla, monisairailla ja ikäihmisillä on isoja ongelmia sairastamisen kulujen kattamisessa. Sosiaali- ja terveysmaksuja oli viime vuonna ulosotossa yli 600 000 kappaletta.

Hallitus on toteuttanut asiakasmaksulain uudistuksen, jonka myötä noin miljoonan suomalaisen sote-asiakasmaksut alenivat viime vuonna. Monista alaikäisten palveluista tehtiin maksuttomia ja suun terveydenhuolto otettiin terveydenhuollon maksukaton piiriin.

Maksukatto on enimmäismäärä asiakasmaksuja, joita voidaan vuodessa julkisessa terveydenhuollossa asiakkaalta laskuttaa ja sen täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta. Tulevaisuudessa maksuttomuuden laajentamisen lisäksi tulisi yhdistää lääkkeiden, matkojen ja palveluiden maksukatot.

Hyvinvointialueilla on olennaista käyttää lain mahdollistama liikkumavara hyväksi ja kohtuullistaa tai jättää asiakasmaksuja perimättä, mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Nyt valittavat aluevaltuutetut ovat avainasemassa uusien toimintamallien luomisessa, jonojen purkamisessa ja yhdenvertaisten palveluiden rakentamisessa. Sote- ja hoitotakuu-uudistusten tavoitteet hoidon saatavuuden parantamisesta, perustason palveluiden vahvistamisesta, saumattomista palveluketjuista ja terveyserojen kaventamisesta tehdään todeksi alueilla.

Julkaistu Kalevassa 11.1.2022

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *