Hanna Sarkkinen: VR:n myynti olisi vakava virhe

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen on huolissaan hallituksen aikeista myydä keskeistä valtionomaisuutta, mukaan lukien puolet valtion rautatieyhtiö VR:stä.

Hallituksen viime torstaina julkaistun omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan valtio voisi luopua osasta muun muassa VR:n, Postin, lentokenttiä hallinnoivan Finavian sekä kaasuverkkoyhtiö Gasumin omistuksista.

– VR:n kaltaisten valtion rautatieyhtiöiden yksityistämisestä on muista maista lähinnä yksinomaan huonoja kokemuksia. Toimiva, kattava ja kohtuuhintainen rautatieliikenne on keskeinen julkinen palvelu, ja raideliikenteen turvaaminen on jokaisen hallituksen tärkeä tehtävä. VR:n osittainen myyminen ulkopuolisille vaarantaa tämän tehtävän, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen valtion omistajapolitiikasta ja keskeisten julkista palvelutehtävää hoitavien valtionyhtiöiden myynnistä.

– Kun mukaan tulee muita omistajia VR:n kaltaisessa yhtiössä, heikkenee todennäköisesti valtio-omistajan kyky ohjata yhtiötä kokonaisyhteiskunnalliset näkökulmat huomioivalla tavalla ja yhtiön toiminnassa korostuu sen sijaan omistaja-arvo ja tuotot, Sarkkinen kirjoittaa kysymyksessään.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Anders Adlercreutz (rkp) on kieltänyt, että valtion vähimmäisomistusosuuksien laskemisen taustalla olisi ajatus omaisuuden myynnistä. Sarkkisen mielestä selitys on epäuskottava.

– Mikäli taustalla ei ole aikeita myynnistä, miksi vähimmäisomistusrajoja tulee alentaa?

Sarkkisen mielestä on ilmeistä, että rajojen muutoksilla halutaan mahdollistaa myyntejä ja kasvattaa valtion omaisuuden myyntituloja hallituksen päättämän niin sanotun investointiohjelman rahoittamiseksi.

– Hallitus myy strategisesti keskeistä, valtion poliittisten tavoitteiden ja kansalaisten saamien palveluiden kannalta keskeistä omaisuutta ja laittaa rahat teihin ja yksityisen terveydenhoidon Kela-korvauksiin, joista hyötyvät lähinnä hyväosaiset ja hintojaan nostavat terveysjätit. Tämä on lyhytnäköistä ja vastuutonta toimintaa, ja erityisesti VR:n myyminen olisi vakava virhe, Sarkkinen sanoo.


Lisätiedot:

Hanna Sarkkinen
p. 050 512 2606


Kansanedustaja Hanna Sarkkisen kirjallinen kysymys 29.5.2024:

Kirjallinen kysymys valtion omistajapolitiikasta

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvosto hyväksyi 23.5.2024 uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen, joka korvaa edellisen hallituksen aikana tehdyn vastaavan.

Päätökseen sisältyy linjaus vähentää valtion omistusta valtion omistamissa yhtiöissä: Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottavasta A-kruunusta luovuttaisiin kokonaan. Lisäksi valtion minimimiomistusosuus strategisen intressin yhtiöissä VR:ssä (100 → 50,1 %), Finaviassa (100 → 50,1 %), Postissa (50,1 → 33,4 %) sekä Gasumissa (50,1 % → 33,4 %) voisi laskea merkittävästi. Kuitenkaan strategisten omistajaintressien määritelmät eivät ole muuttuneet, eikä myöskään eritystehtäväyhtiöiden yhteiskunnallisten tehtävien määrittelyt. Joiltain osin perusteluiden vahvalle omistajuudelle voisi pikemminkin katsoa vahvistuneen.

On ilmeistä, että rajojen muutoksilla halutaan mahdollistaa myyntejä ja kasvattaa valtion omaisuuden myyntituloja hallituksen päättämän investointiohjelman rahoittamiseksi.

On syytä huomata, että edes 50,1 prosentin osuus ei turvaa täysin pääomistajan intressejä ja valtaa, eikä se varmista, että yhtiön toiminta palvelee kokonaisuudessaan valtiopääomistajan intressejä. Kun mukaan tulee muita omistajia VR:n kaltaisessa yhtiössä, heikkenee todennäköisesti valtio-omistajan kyky ohjata yhtiötä kokonaisyhteiskunnalliset näkökulmat huomioivalla tavalla ja yhtiön toiminnassa korostuu sen sijaan omistaja-arvo ja tuotot.

Hallitus pohjustaa päätöksellä VR:n tulevaa osittaista myyntiä. VR:n kaltaisten valtion rautatieyhtiöiden yksityistämisestä on muista maista lähinnä yksinomaan huonoja kokemuksia. Toimiva, kattava ja kohtuuhintainen rautatieliikenne on keskeinen julkinen palvelu, ja raideliikenteen turvaaminen on jokaisen hallituksen tärkeä tehtävä.

Petteri Orpon ja Riikka Purran hallitus kuitenkin haluaa valmistella VR:ää myyntiin. Jos tarpeeksi hyvin maksava asiakas löytyy, kaupat ilmeisesti syntyvät. Muu kuin mahdolliseen myyntiin valmistautuminen ei selitä hallituksen pyrkimystä hakea eduskunnalta valtuudet omistusosuuden laskulle. Jos VR:ää myydään, tarkoittaa se mitä todennäköisimmin omistuksen merkittävän osuuden siirtymistä ulkomaille. Tyypillisesti Suomessa omaisuutta siirtyy nykyään merkittäviltä osin ulkomaisille sijoitusrahastoille, joiden osuus esimerkiksi Helsingin pörssissä on jo huomattava.

On kaikkien suomalaisten etu, että meillä on toimiva, kattava ja saavutettava rautatieliikenne. Hallituksen linja on kuitenkin tämän tavoitteen vastainen. Vaikuttaa siltä, että hallitus haluaa yksityistää kansallista rautatieliikennettä, jotta se saisi lisätuloja investointiohjelmansa rahoittamiseen, eli rahoittaakseen esimerkiksi yksityisen hoidon Kela-korvausten kasvattamisen ja väylähankkeita.

Kestävän siirtymän edellyttämä liikkumisen päästöjen vähentäminen ei Suomessa onnistu ilman päättäväistä ilmasto- ja liikennepolitiikkaa. Tässä hankkeessa on keskeistä, että valtio pystyy ohjaamaan julkisen rautatieyhtiön toimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi VR ja sen toiminta on olennainen kysymys alueiden elinvoiman ja saavutettavuuden näkökulmasta. VR:n toiminta on olennaista myös kansalaisten kohtuuhintaisen liikkumisen turvaamisen kannalta. Valtion omistusosuuden tiputtaminen VR:stä heikentäisi valtion liikenne-, alue- ja ilmastopoliittista työkaluvalikoimaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi hallitus haluaa laskea VR:n omistusrajaa?

Onko tarkoituksena alentaa VR:n ja muiden omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä määriteltyjen yhtiöiden omistusrajoja, jotta hallitus pystyy kattamaan hallitusohjelman mukaisen ns. investointiohjelman rahoittamisen?

Mikäli taustalla ei ole aikeita myynnistä, miksi vähimmäisomistusrajoja tulee alentaa?

Miten hallitus aikoo varmistaa yhteiskunnan kokonaisedun (mukaan lukien ilmastopolitiikka, kohtuuhintainen liikkuminen, alueiden saavutettavuus), mikäli VR:n omistajuudesta lähes puolet olisi muilla toimijoilla?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *