Yhdessä selviämme talvesta

Euroopassa on sota. Onneksi Suomessa on rauhallista, vaikka Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa meidänkin arkeemme. Hallitus päätti budjettiriihessä toimista, joilla helpotetaan ihmisten tilannetta nousevien hintojen keskellä sekä tuetaan isojen sähkölaskujen kanssa vaikeuksiin joutuvia kotitalouksia. Omana tavoitteenani on ollut suunnata tukea pienituloisille kotitalouksille, jotka ovat erityisissä ongelmissa hintojen noustessa. Sähkön hinnannousuun vastataan useilla…

lue lisää

Hintojennousu ja ruokakriisi lisäävät eriarvoisuutta

Suomalaisten tuki ukrainalaisille on vankkaa. Ihmiset kokevat vahvaa solidaarisuutta sodan keskellä elävää kansaa kohtaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nostaa esiin myös pelon siitä, että entä jos sama tapahtuisi myös Suomessa. Sellaisessa tilanteessa mekään emme haluaisi jäädä yksin. Enemmistö suomalaisista on myös valmis sietämään sodan osaltaan vauhdittamaa hintojen nousua. Kohonneet elinkustannukset ovat…

lue lisää

Elinkustannusten nousu koettelee nyt monia

Kriisit koettelevat eniten niitä, ketkä ovat valmiiksi heikoimmassa asemassa. Tämä nähtiin jo koronan aikana, ja valitettavasti se nähdään nyt myös Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin aikana. Hinnat nousevat nyt kovaa vauhtia. Tosiasia on, että valtio ei voi kompensoida kaikkia sodan aiheuttamia kustannuksia yrityksille ja ihmisille, mutta erityisesti pienituloisten elämänedellytyksistä on pyrittävä…

lue lisää

Ajatuksia Suomen Nato-jäsenyydestä

Elämme historiallisia päiviä. Valtioneuvostossa annoimme eilen eduskunnalle selonteon, jossa esitetään puolustusliitto Naton jäsenyyden hakemista. Asiasta keskustellaan ja äänestetään nyt alkuviikosta eduskunnassa. Varsinaiseen jäsenyyteen on vielä matkaa, sillä se edellyttää kaikkien Naton jäsenmaiden hyväksyntää. Mutkia matkaan voi vielä tulla, kuten näemme Turkin viime aikaisista ulostuloista. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavalla tavalla…

lue lisää

Tästäkin selvitään

Juuri kun koronakriisin yhteiskunnallisesti akuutein vaihe on alkanut väistyä, sukeltaa Eurooppa sotilaalliseen kriisiin. Venäjän täysin tuomittava hyökkäys Ukrainaan järkyttää meitä kaikkia syvästi. Moni tuntee nyt surua ja huolta ukrainalaisten tilanteesta, ja pelkoa myös omasta ja Suomen tulevaisuudesta. Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, ovat Euroopan vakaus ja turvallisuustilanne heikentyneet….

lue lisää

Eriarvoisuuden torjunta on tulevien hyvinvointialueiden tärkeä tehtävä

Suomessa köyhä mies kuolee noin 10 vuotta rikasta aiemmin. Näin isot erot elinajanodotteessa kielivät yhteiskuntaamme edelleen vaivaavasta eriarvoisuudesta ja tarpeesta vähentää köyhyyttä. Elinajanodote-eron taustalla voivat vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltomme ongelmat. Keskeinen sotepalveluihin liittyvä eriarvoisuus on hoidon saatavuudessa. Erityinen ongelma on perusterveydenhuollon jonot ja ruuhkat, jolloin terveyskeskukseen tai hammashoitoon on…

lue lisää

Vihreää hyvinvointitaloutta tarvitaan

Talouden ja hyvinvoinnin yhteyttä korostavaa näkökulmaa kutsutaan hyvinvointitaloudeksi. Sen mukaan talouspolitiikan päämääränä on oltava ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Talousjärjestelmämme on riippuvainen ympäristöstä ja ilman hyvinvoivia ihmisiä ei ole menestyvää taloutta. Euroopan unioni rakennettiin taloudellisen yhteistyön pohjalle. Koska talous vaikuttaa hyvinvointiin ja ympäristöön, tulee myös ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin olla unionin…

lue lisää

Näennäisyrittäjyyden leviäminen työelämässä edellyttää toimenpiteitä

Ruoan kuljetuspalveluissa näennäisyrittäjyys on vakiintunut toimintatapa, mutta erilaiset tavat muuntaa palkkatyötä yrittäjyysmuotoon ovat leviämässä myös muille aloille. Kaleva uutisoi marraskuussa siitä, kuinka viime kesänä Oulussa toistasataa nuorta houkuteltiin töihin korjausrakentamisen piiriin niin sanotun kevytyrittäjän statuksella ilmeisesti vailla tietoa siitä, mitä yrittäjämuotoinen työnteko tarkoittaa. Etenkin osalle nuorista ja maahanmuuttajista voi olla…

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu?

”Mitä sinulle kuuluu?” on arkinen kysymys. Tällä pienellä lauseella on kuitenkin suuri voima. Kysymys luo sillan kahden ihmisen välille, tuttujen ja tuntemattomien. Se mahdollistaa ajatusten jakamisen ja luo tunteen osallisuudesta, yhteenkuuluvuudesta ja välittämisestä. Se avaa mahdollisuuden muutokselle. Liian usein tähän merkitykselliseen kysymykseen kuitenkin vastataan latteuksilla ”Ihan hyvää” tai ”Eipä tässä…

lue lisää

Ylivelkaantuminen on yksi pahimmista kannustinloukuista – ja inhimillinen tragedia

Sosiaaliturvasta vastaavana ministerinä minulta kysytään usein niin kutsutuista kannustinloukuista eli tilanteista, joissa työn tekeminen ei ole taloudellisesti kannustavaa. Kaikki haluavat, että työnteko kannattaa. Kannustinloukkujen purkaminen onkin ollut Suomessa politiikan agendalla jo vuosikymmeniä ja myös monia toimenpiteitä on tehty niin aiempien kuin tämänkin hallituksen toimesta. Työllistymisen taloudelliset kannustimet ovatkin parantuneet 1990-lukuun…

lue lisää