Missä meidän on pakko onnistua?

Vaalipuheissa sinkoilevat erilaiset mielipiteet. Uusia ajatuksia tarvitaan, kun Suomen tulevaisuuden suuntaa haetaan kansanvallan karkeloissa. On myös syytä pohtia, missä kysymyksissä meidän on välttämätöntä onnistua. Ensimmäinen kysymys on uupumus ja mielenterveysongelmat. Tarvitsemme mielenterveyden Pohjois-Karjala projektin, jolla ennaltaehkäistään ongelmia ja kehitetään palveluita. Apua pitää saada nopeammin. On myös käännettävä katsetta ongelmia aiheuttaviin…

lue lisää

Vuosi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

Maailma muuttui monella tapaa 24. helmikuuta päivälleen vuosi sitten, kun aamuyön tunteina Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjän täysin tuomittava hyökkäys Ukrainaan järkytti meitä kaikkia syvästi. Venäjän kehitystä autoritaariseksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia tarpeidensa mukaan polkevaksi valtioksi oli toki seurattu jo vuosia. Krimin miehitys vuonna 2014 oli taas selkeä merkki siitä, että Venäjä…

lue lisää

Työaikaa tulee jatkossakin lyhentää myös Suomessa

Briteissä toteutettu hyvin onnistunut lyhennetyn työajan kokeilu on herättänyt Suomessa odotetunlaista keskustelua. Näkemykset työajan lyhentämisestä näyttävät jakaantuvan vasemmisto-oikeisto –akselilla, vaikka tulokset olivat tälläkin kertaa hyvin rohkaisevia: yli 90 prosenttia mukana olleista työpaikoista aikoi jatkaa lyhennetyn työajan käyttöä ainakin toistaiseksi, yritykset tekivät hyvää tulosta, työntekijöiden poissaolot vähenivät ja työhyvinvointi sekä sitoutuminen…

lue lisää

Sosiaaliturvauudistus etenee kohti yhtenäisempää perusturvaa

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea julkisti tänään luonnoksen välimietinnöstä, jossa linjataan mihin suuntaan sosiaaliturvaa tulisi jatkossa kehittää. Välimietintö sisältää komitean ehdotukset nykyjärjestelmän uudistamiseksi ja linjaukset komitean seuraavan kauden työlle. Välimietinnön keskeisin linjaus liittyy eri perusturvaetuuksien yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen sekä yhden perusturvaetuuden selvittämiseen sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Pidän tätä kannatettavana askeleena kohti oikeudenmukaista, eri elämäntilanteissa…

lue lisää

Suomen veropohja vuotaa

Kukaan ei varmaankaan rakasta veroja, mutta useimmat meistä maksavat niitä mukisematta. Veronmaksuhalua edistää tieto siitä, että verovaroilla rahoitetaan vanhusten hoitoa, lasten koulutusta, sosiaaliturvaa, maanpuolustusta ja tienpitoa. Yhteiskunta toimi ilman riittävää verorahoitusta. Ikääntyminen on Suomen julkisen talouden merkittävin haaste. Verotulot pienenevät ja menot kasvavat, kun työikäisen väestön määrä suhteessa muuhun väestöön…

lue lisää

Hallitus vastaa hintakriisiin ja kansalaisten huoliin

Epävarmuuksien aika testaa yhteiskunnan turvaverkkoja ja tasa-arvoa. Eriarvoisuutta torjuva yhteiskunta pärjää paremmin vaikeinakin aikoina. Nykyinen hallitus on kriisienkin keskellä tehnyt uudistuksia ja panostuksia sosiaaliturvaan, koulutukseen ja palveluihin. Kriiseihin – aina koronapandemiasta nykyiseen Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan energia- ja elinkustannuskriisiin – on vastattu eriarvoisuutta torjuen ja pienituloiset huomioiden. Hallitus on myös ylittänyt…

lue lisää

Onnistunutta työllisyyspolitiikkaa on jatkettava

Työllisyyden edistäminen on ollut yksi hallituksen keskeisiä tavoitteita. Tavoitteessa on onnistuttu. Suomen työllisyysaste on mittaustavan muutokset huomioiden korkeimmalla tasolla lähes 30 vuoteen. Monilla aloilla koetaan varsinaista työvoimapulaa. Juuri ilmestyneen ammattibarometrin perusteella työvoimapulan kasvu on onneksi nyt hidastunut. Edelleen monilla aloilla on kuitenkin suurta pulaa työntekijöistä. Työkyvyn ongelmat sairauden, vamman tai…

lue lisää

Yhdessä selviämme talvesta

Euroopassa on sota. Onneksi Suomessa on rauhallista, vaikka Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa meidänkin arkeemme. Hallitus päätti budjettiriihessä toimista, joilla helpotetaan ihmisten tilannetta nousevien hintojen keskellä sekä tuetaan isojen sähkölaskujen kanssa vaikeuksiin joutuvia kotitalouksia. Omana tavoitteenani on ollut suunnata tukea pienituloisille kotitalouksille, jotka ovat erityisissä ongelmissa hintojen noustessa. Sähkön hinnannousuun vastataan useilla…

lue lisää

Hintojennousu ja ruokakriisi lisäävät eriarvoisuutta

Suomalaisten tuki ukrainalaisille on vankkaa. Ihmiset kokevat vahvaa solidaarisuutta sodan keskellä elävää kansaa kohtaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nostaa esiin myös pelon siitä, että entä jos sama tapahtuisi myös Suomessa. Sellaisessa tilanteessa mekään emme haluaisi jäädä yksin. Enemmistö suomalaisista on myös valmis sietämään sodan osaltaan vauhdittamaa hintojen nousua. Kohonneet elinkustannukset ovat…

lue lisää