Ratkaisuja mielenterveyskriisiin

Ei ole mielestäni liioittelua sanoa, että Suomessa on mielenterveyskriisi. Mielenterveysongelmat ovat suurin syy ennenaikaisille eläköitymisille. Moni lapsi ja nuori kokee ahdistusta ja masennusta. Mielenterveyspalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet. Mielenterveysongelmat rasittavat kansanterveyttä ja kansantaloutta. Meidän on välttämättä kehitettävä mielenterveyspalveluita. Erityisesti perustason psykososiaalisten palveluiden, kuten lyhytterapioiden, saatavuutta pitää parantaa. Ongelmiin pitää saada apua…

lue lisää

Talous tasapainoon oikeudenmukaisesti

Eduskuntavaaleissa puhutaan ymmärrettävästi paljon julkisen talouden tasapainotuksesta. Valtion velkaantumista pitää hillitä ja julkista taloutta tasapainottaa. Se on kuitenkin tehtävä reilulla tavalla. Jos julkisen talouden tasapainotus tehtäisiin vain menoleikkauksina, tarkoittaisi se väistämättä pienituloisilta leikkaamista ja hyvinvointivaltion peruspalveluiden murentamista. Miljardileikkauksia ei voi tehdä ilman, että se tuntuisi kipeästi. Esimerkiksi Kokoomuksen esittämä vähintään…

lue lisää

Eläkeläisköyhyyttä voidaan vähentää

Eläkeläisköyhyyttä voidaan vähentää Jokaisella suomalaisella on oikeus ikääntyä turvallisin mielin, ilman kohtuuttomia huolia toimeentulosta ja arjessa pärjäämisestä. Eläkeläisköyhyys on edelleen valitettavasti ongelma Suomessa. Kuluneella hallituskaudella olemme kuitenkin panostaneet merkittävästi eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseen. Takuueläkettä on korotettu yli 130 euroa, asiakasmaksuja on hieman kohtuullistettu ja lääkkeiden hintoja on alennettu. Vanhuspalveluihin on…

lue lisää

Missä meidän on pakko onnistua?

Vaalipuheissa sinkoilevat erilaiset mielipiteet. Uusia ajatuksia tarvitaan, kun Suomen tulevaisuuden suuntaa haetaan kansanvallan karkeloissa. On myös syytä pohtia, missä kysymyksissä meidän on välttämätöntä onnistua. Ensimmäinen kysymys on uupumus ja mielenterveysongelmat. Tarvitsemme mielenterveyden Pohjois-Karjala projektin, jolla ennaltaehkäistään ongelmia ja kehitetään palveluita. Apua pitää saada nopeammin. On myös käännettävä katsetta ongelmia aiheuttaviin…

lue lisää

Vuosi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

Maailma muuttui monella tapaa 24. helmikuuta päivälleen vuosi sitten, kun aamuyön tunteina Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjän täysin tuomittava hyökkäys Ukrainaan järkytti meitä kaikkia syvästi. Venäjän kehitystä autoritaariseksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia tarpeidensa mukaan polkevaksi valtioksi oli toki seurattu jo vuosia. Krimin miehitys vuonna 2014 oli taas selkeä merkki siitä, että Venäjä…

lue lisää

Työaikaa tulee jatkossakin lyhentää myös Suomessa

Briteissä toteutettu hyvin onnistunut lyhennetyn työajan kokeilu on herättänyt Suomessa odotetunlaista keskustelua. Näkemykset työajan lyhentämisestä näyttävät jakaantuvan vasemmisto-oikeisto –akselilla, vaikka tulokset olivat tälläkin kertaa hyvin rohkaisevia: yli 90 prosenttia mukana olleista työpaikoista aikoi jatkaa lyhennetyn työajan käyttöä ainakin toistaiseksi, yritykset tekivät hyvää tulosta, työntekijöiden poissaolot vähenivät ja työhyvinvointi sekä sitoutuminen…

lue lisää

Sosiaaliturvauudistus etenee kohti yhtenäisempää perusturvaa

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea julkisti tänään luonnoksen välimietinnöstä, jossa linjataan mihin suuntaan sosiaaliturvaa tulisi jatkossa kehittää. Välimietintö sisältää komitean ehdotukset nykyjärjestelmän uudistamiseksi ja linjaukset komitean seuraavan kauden työlle. Välimietinnön keskeisin linjaus liittyy eri perusturvaetuuksien yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen sekä yhden perusturvaetuuden selvittämiseen sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Pidän tätä kannatettavana askeleena kohti oikeudenmukaista, eri elämäntilanteissa…

lue lisää

Suomen veropohja vuotaa

Kukaan ei varmaankaan rakasta veroja, mutta useimmat meistä maksavat niitä mukisematta. Veronmaksuhalua edistää tieto siitä, että verovaroilla rahoitetaan vanhusten hoitoa, lasten koulutusta, sosiaaliturvaa, maanpuolustusta ja tienpitoa. Yhteiskunta toimi ilman riittävää verorahoitusta. Ikääntyminen on Suomen julkisen talouden merkittävin haaste. Verotulot pienenevät ja menot kasvavat, kun työikäisen väestön määrä suhteessa muuhun väestöön…

lue lisää

Hallitus vastaa hintakriisiin ja kansalaisten huoliin

Epävarmuuksien aika testaa yhteiskunnan turvaverkkoja ja tasa-arvoa. Eriarvoisuutta torjuva yhteiskunta pärjää paremmin vaikeinakin aikoina. Nykyinen hallitus on kriisienkin keskellä tehnyt uudistuksia ja panostuksia sosiaaliturvaan, koulutukseen ja palveluihin. Kriiseihin – aina koronapandemiasta nykyiseen Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan energia- ja elinkustannuskriisiin – on vastattu eriarvoisuutta torjuen ja pienituloiset huomioiden. Hallitus on myös ylittänyt…

lue lisää