Olen työskennellyt kansanedustajana huhtikuusta 2015 lähtien. Eduskuntatyö koostuu yleisen kansanedustajuuden lisäksi valiokuntatyöstä sekä muista eduskunnan luottamustoimista. Eduskunnassa istun valtiovarainvaliokunnassa sekä varajäsenenä tiedusteluvalvontavaliokunnassa.

Kansanedustajaksi 27-vuotiaana

Eduskuntatyössä pyrin olemaan aktiivinen ja aloitteellinen sekä yhteistyökykyinen. Eduskunnassa tehtävän työn lisäksi tärkeää on kertoa eduskuntatyöstä aktiivisesti ihmisille ja äänestäjille, sekä kuunnella ihmisiä ja olla tavoitettavissa.  Kerron kuulumisistani ja ajankohtaisesta politiikasta aktiivisesti erityisesti facebookissa, instagramissa sekä blogauksissani. Eduskuntatyöhön kuuluvat myös erilaiset vierailut, paneelit ja kansalaiskeskustelut. Pyrinkin olemaan mahdollisimman paljon ihmisten tavoitettavana myös kasvotusten niin Oulussa, kuin muuallakin.

Kokouksia, puheita, kirjoittamista, tapaamisia…

Eduskuntatyötä tehdään eduskunnan täysistunnoissa, valiokunnan kokouksissa, muissa erilaisissa kokouksissa ja palavereissa sekä tapaamisissa. Sen lisäksi työhön kuuluu iso määrä papereiden lukemista ja asioihin perehtymistä, sähköpostien lukemista ja tekstien ja puheiden kirjoittamista. Eduskuntatyö on siis paljon muutakin, kuin puhumista eduskunnan suuressa salissa. Kuitenkin puheet suuressa salissa ovat merkittävä osa tehtävää, aivan kuten ovat myös kirjalliset kysymykset ministereille sekä laki- ja toimenpidealoitteet. Kirjallisten kysymysten ja aloitteiden kautta kansanedustaja voi tuoda uusia asioista eduskunnan ja ministereiden tietoon ja käsittelyyn, sekä tehdä epäkohtia tunnetuksi ja sitä kautta saada ne korjattua. Kaikki pitämäni puheenvuorot ja tekemäni aloitteet löydät eduskunnan verkkosivuilta. Uskon, että kansanedustajan työn kautta voin olla rakentamassa tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja kestävämpää yhteiskuntapolitiikkaa.

Maailmaa voi yrittää muuttaa monella tavalla, myös muualla kuin eduskunnassa. Kuitenkin eduskunta on Suomen ylimpänä päätöksentekoelimenä ja lainsäätäjänä avainpaikka asioiden vaikuttamisen kannalta. Yksi kansanedustaja ei voi vielä tehdä paljoa, mutta aktiivisuudella, aloitteellisuudella ja yhteistyöllä voi asioihin vaikuttaa, jos ei heti, niin sitten pidemmällä aikajänteellä.


Kalevan blogi
Uuden Suomen blogi
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube