Eläkeläisköyhyyttä voidaan vähentää

Eläkeläisköyhyyttä voidaan vähentää

Jokaisella suomalaisella on oikeus ikääntyä turvallisin mielin, ilman kohtuuttomia huolia toimeentulosta ja arjessa pärjäämisestä. Eläkeläisköyhyys on edelleen valitettavasti ongelma Suomessa.

Kuluneella hallituskaudella olemme kuitenkin panostaneet merkittävästi eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämiseen. Takuueläkettä on korotettu yli 130 euroa, asiakasmaksuja on hieman kohtuullistettu ja lääkkeiden hintoja on alennettu. Vanhuspalveluihin on suunnattu lisää resursseja ja sääntelyä on tiukennettu. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Eläkeläis- ja hoivaköyhyyden vähentämistä on jatkettava. Takuu- ja kansaneläkkeen tasokorotuksia on jatkettava sekä parannettava kansaneläkkeen ja työeläkkeiden yhteensovitusta pientä työeläkettä saavien tukemiseksi. Eläkkeiden indeksikorotuksia ei missään nimessä pidä leikata. Työeläkejärjestelmän sisäistä oikeudenmukaisuutta voisi vahvistaa tuomalla prosenttikorotuksien rinnalle euromääräiset korotukset.

Vanhuspalveluja pitää edelleen vahvistaa. Huonokuntoisten ikäihmisten pitää aina saada tarvitsemansa hoivapalvelut, tarpeen mukaan joko kotipalveluina tai ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Terveydenedistämiseen ja toimintakykyyn kannattaa panostaa.

Sairastamisen kustannuksia on alennettava. Liian moni pienituloinen paljon sairastava ikäihminen kamppailee sairastamisen kulujen kanssa. Hyvä tapa alentaa paljon sairastavien kulurasitusta voisi olla yhdistää sote-asiakasmaksujen, lääkkeiden ja sote-matkojen maksukatot, yhdistetyn maksukaton taso voisi olla noin takuueläkkeen tasolla.

Omaishoitajien asemaa on vahvistettava. Omaishoidon palkkiota on korotettava ja omaishoidon kriteereitä on valtakunnallisesti yhtenäistettävä. Lisäksi on varmistettava, että kaikki omaishoitajat ja -hoidettavat saavat heille kuuluvat tukipalvelut.

Digiosattomuutta on torjuttava. Lähipalvelut ja kasvokkainen asiointi on turvattava. Ikäihmisille on myös tarjottava tukea ja koulutusta digiasioissa.

Suomi ikääntyy ja meidän on varmistettava, että Suomi on ikäystävällinen maa kaikille, ei harvoille.

Hanna Sarkkinen

kansanedustaja, sosiaali- ja terveysministeri

Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 15.3.2023

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *