Yhdessä selviämme talvesta

Euroopassa on sota. Onneksi Suomessa on rauhallista, vaikka Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa meidänkin arkeemme.

Hallitus päätti budjettiriihessä toimista, joilla helpotetaan ihmisten tilannetta nousevien hintojen keskellä sekä tuetaan isojen sähkölaskujen kanssa vaikeuksiin joutuvia kotitalouksia.

Omana tavoitteenani on ollut suunnata tukea pienituloisille kotitalouksille, jotka ovat erityisissä ongelmissa hintojen noustessa.

Sähkön hinnannousuun vastataan useilla keinoilla. Sähkön arvonlisäveroa lasketaan talvikuukausille hintojen hillitsemiseksi. Isojen laskujen kanssa ongelmissa olevia sähkölämmitteisiä kotitalouksia autetaan luomalla uusi verotuksesta tehtävä vähennys. Pienituloisimmat sähkölämmitteiset kotitaloudet voivat vähennyksen sijaan saada suoraa sähkötukea, jota valmistellaan parhaillaan.

Pienituloisia, lapsiperheitä ja ikäihmisiä tuetaan nousevien hintojen tilanteessa lisäksi lukuisilla toimilla ensi vuonna. Lääkkeiden omavastuuosuuteen tehdään indeksijäädytys, jolla lääkekulujen nousua estetään. Eläkkeensaajan asumistukeen tehdään lämmitysnormin korotus. Takuu- ja kansaneläkkeeseen sekä etuuksiin tulee vuoden vaihteessa jälleen indeksikorotus, ja lisäksi työeläkkeet nousevat indeksikorotuksen myötä poikkeuksellisen paljon.

Hintojen nousu koettelee monia lapsiperheitä perheiden kulutusrakenteen vuoksi. Heille suunnataan tukipaketti, joka sisältää ensi vuodelle lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen, opintotuen huoltajakorotuksen, työttömyysturvan lapsikorotuksen ja toimeentulotuen lapsen perusosien korotukset.

Jokaiselle lapsiperheelle maksetaan nyt joulukuussa ylimääräinen lapsilisä siten, että myös toimeentulotukea saavat perheet hyötyvät siitä.

Korotettu työmatkavähennys jatkuu ensi vuonna, samoin kuin polttoaineen jakeluvelvoitteen kevennys. Näin pyrimme hillitsemään liikkumisen kuluja. Joukkoliikenteen arvonlisäverotusta alennetaan määräaikaisesti joukkoliikenteen tukemiseksi ja lipun hintojen nousun ehkäisemiseksi.

Euroopalla on edessä vaikea talvi. Tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja ja solidaarisuutta. Venäjän energiapainostuksen edessä ei voi taipua, vaan on löydettävä keinot turvata kotien lämpeneminen ja talouden pyörien pyöriminen. Euroopassa voidaan päätyä tekemään poikkeuksellisia toimenpiteitä. Toimet on räätälöitävä niin, etteivät ne vaaranna vihreää siirtymää, mikä se on lopulta kestävin tapa irrottautua myös riippuvuudesta venäläisestä energiasta.

Suomi on onneksi vähemmän riippuvainen venäläisestä fossiilisesta energiasta kuin moni muu Euroopan maa. Hallitus on panostanut tänä vuonna satoja miljoonia euroja vihreän siirtymän ja energiaomavaraisuuden vauhdittamiseen.

Jokainen voi helpottaa tilannetta säästämällä energiaa omassa arjessaan. Kulutuksen vähentäminen pienentää paitsi omaa sähkölaskua, niin myös energian markkinahintaa ja siten turvaa osaltaan energian riittävyyttä.

Päättäväisillä toimilla niin Suomi kuin koko Eurooppa selviävät kyllä tulevasta talvesta.

Julkaistu Kalevassa syyskuussa 2022

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *