Vasemmisto tekee eikä vain puhu

Kuluva hallituskausi on ollut kriisien täyttämää, ja siksi monet hallituksen saavutuksista ovat jääneet vähälle huomiolle. Sen lisäksi, että tärkeät oppivelvollisuusuudistus, perhevapaauudistus ja sote-uudistus ovat toteutuneet, on hallitus parantanut kansalaisten arkea lukuisilla pienemmillä päätöksillä. Näiden läpi viemisessä vasemmistoliitolla on ollut tärkeä ja usein ratkaiseva rooli.

Paljon on vielä tehtävää, uusia ja vanhoja epäkohtia on korjattavana ja me olemme valmiita tekemään töitä reilumman huomisen puolesta myös jatkossa. Vasemmistoliitto on luotettavin pienituloisten ja työntekijöiden puolustaja ja me yhdistämme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvaan ympäristöpolitiikkaan.

Kuluneella hallituskaudella pienituloisten kannalta keskeisiä päätöksiä ovat olleet aktiivimallin purkaminen, perusturvan, pienten eläkkeiden ja lapsiperhe-etuuksien korottaminen sekä lukuisat määräaikaiset toimet, kuten toimeentulotukea saavien koronakorvaus, vuoden 2022 ylimääräinen indeksikorotus ja työttömyysturvan koronaparannukset. Takuueläkettä korotettiin yli 130 euroa hallituskauden aikana. Sosiaaliturvan ja pienten eläkkeiden korottamista pitää jatkaa, ja köyhyyttä pitää torjua päämäärätietoisella politiikalla.

Myös ylivelkaantuneiden asemaa on parannettu lukuisilla toimilla. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa lyhennettiin siten, että nykyään merkintä poistuu kuukasi sen jälkeen, kun velka on maksettu pois. Pienituloisille ulosottovelallisille lisättiin pysyvästi kolmas vapaakuukausi ja ulosoton suojaosa korotettiin määräaikaisesti takuueläkkeen tasolle. Työtä ylivelkaantuneiden tilanteen parantamiseksi pitää jatkaa ja tulevalla vaalikaudella on tärkeää säätää suojaosan korotus pysyväksi, muuttaa ulosotto progressiiviseksi ja lyhentää velkojen vanhentumisaikaa.

Työntekijöiden näkökulmasta on ollut tärkeää, että suurin osa kiky-leikkauksista kuopattiin ja että sote- ja kunta-alan työvoimapulaa on uuden työehtosopimuksen myötä lähdetty korjaamaan kunnianhimoisella palkkaohjelmalla. Hallitus on kitkenyt alipalkkausta ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä lukuisilla toimilla, joilla on muun muassa lisätty työsuojeluvalvonnan resursseja ja annettu uusia toimivaltuuksia alipalkkaukseen puuttumiseksi. Työelämää on kehitetty myönteisesti muun muassa YT-lain uudistuksella, kilpailukieltosopimuksien rajoituksella sekä vahvistamalla nollatuntisopimuksella työskentelevien ja alustataloudessa työskentelevien asemaa. Seuraavalla vaalikaudella työtä työntekijöiden oikeuksien puolesta pitää jatkaa esimerkiksi antamalla ammattiyhdistysliikkeelle joukkokanneoikeus, puuttumalla perusteettomaan vastentahtoiseen osa-aikatyöhön ja vahvistamalla palkansaajien ostovoimaa siirtämällä kiky-maksut takaisin työnantajille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat globaalissa kriisissä koronapandemian jäljiltä, mikä näkyy myös Suomessa. Järjestelmän kantokyvyn kannalta on ollut ratkaisevaa, että hallitus vahvisti kautensa alusta asti voimakkaasti kuntataloutta ja on lisännyt sote-rahoitusta merkittävästi. Hallituksessa päättämämme asiakasmaksujen alentaminen, perusterveydenhuollon 7 päivän hoitotakuun säätäminen sekä vanhuspalveluiden ja lastensuojelun henkilöstömitoitukset rakentavat pohjaa palveluiden saatavuuden parantamiselle ja alan työhyvinvoinnin vahvistamiselle, mutta tekemistä jää roppakaupalla vielä tulevillekin hallituksille.

Vasemmisto torjuu kokoomuksen ajamat leikkaukset hyvinvointialueiden rahoitukseen, jotka jopa valtiovarainministeriön arvion mukaan vaarantaisivat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden. Seuraavalla kaudella lisää resursseja tarvitaan erityisesti mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Apua mielenterveysongelmiin on saatava nykyistä nopeammin. Sote-alan vetovoiman ja työntekijöiden työolojen parantaminen on seuraavan eduskuntakauden kriittinen kysymys. Sairastamisen kuluja on alennettava ja omaishoitajien asemaa parannettava.

Vasemmisto lähti ajamaan hallitukseen koulutuksen kunnianpalautusta, mikä on tarkoittanut sitä, että historiallisen oppivelvollisuusuudistuksen lisäksi koulutuksen resursseja on lisätty kaikilla asteilla. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennetty, tasa-arvoinen varhaiskasvatusoikeus palautettu ja varhaiskasvatusmaksuja alennettu. Koulutuksen tasa-arvorahoitus on vakiinnutettu, oppimisen tukea vahvistettu, korkeakoulujen rahoitusta lisätty ja opintoraha sidottu indeksiin. Harrastamisen Suomen mallilla pyrimme takaamaan harrastuksen jokaiselle lapselle. Koulutuksen kunnianpalautusta, koulurauhan vahvistamista ja nuorten hyvinvoinnin tukemista on välttämätöntä jatkaa myös vaalien jälkeen, esimerkiksi uudistamalla ja lisäresursoimalla oppimisen tuen järjestelmää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret pääsevät tarvittaessa pienryhmäopetukseen.

Ennen edellisiä eduskuntavaaleja linjasimme, että vasemmistoliitto voi osallistua ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa. Kauan odotettu uusi translaki poistaa epäinhimillisen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja erottaa juridisen sukupuolen vahvistamisen lääketieteellisestä prosessista. Vasemmistoliitto haluaa, että jatkossa laki huomioi myös alaikäiset. Hallitus on myös uudistanut seksuaalirikoslain suostumusperustaiseksi ja samassa yhteydessä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien rangaistukset kovenevat. Sipilän hallituksen turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan tehdyt heikennykset on peruttu ja pakolaiskiintiötä korotettu. Työtä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta on jatkettava kaikilla saroilla.

Vasemmistolle on ollut tärkeää, että hallitus on pystynyt tekemään historiallisen suuret panostukset reiluun siirtymään ja luonnonsuojeluun. Toimilla pyritään saavuttamaan hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään suomalaisen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2030 mennessä. Hallitus on pystynyt kiistoista huolimatta säätämään uuden ilmastolain sekä uudistamaan kaivoslakia ja luonnonsuojelulakia, jotka osaltaan parantavat ympäristön tilaa Suomessa. Vahvaa ympäristöpolitiikkaa on välttämätöntä jatkaa myös vaalien jälkeen. Erityisen tärkeää on vahvistaa hiilinieluja ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Vihreä siirtymä luo Suomeen myös paljon teollisuutta ja työtä.

Onkin hyvä huomata, että työllisyys on paremmalla tasolla kuin kertaakaan lähihistoriassa. Hallitus onkin saavuttanut työllisyystavoitteensa. Työttömyyden vähentämistä on jatkettava, erityisesti tukien osatyökykyisten ja ikääntyneiden työllisyyttä.

Työllisyyden paraneminen heijastuu myönteisesti myös talouteen. Viime vuoden julkisen talouden alijäämä supistui vaikeiden koronavuosien jälkeen ollen nyt 2,2 miljardia. Julkista taloutta on tulevina vuosina tasapainotettava, mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti. Koulutuksesta, sote-palveluista tai perusturvasta ei voi leikata. Lisätuloja on kerättävä verotuksella sieltä, missä rahaa on, eli suurista omaisuuksista ja osinkotuloista.

Vasemmistolla on ollut keskeinen rooli monissa hallituksen politiikkatoimista. Vasemmisto on keskittynyt hallituksessa julkisen riitelyn sijasta saavuttamaan tuloksia ja viemään läpi äänestäjillemme tärkeitä asioita. Tätä työtä Vasemmisto on valmis jatkamaan eduskunnassa ja toivottavasti myös hallituksessa seuraavan neljän vuoden ajan. Työlistalla on vielä paljon tehtävää, jotta huominen olisi reilu kaikille, ei harvoille. Toivon saavani jatkaa työtäni eduskunnassa. Käytä ääntäsi!

Hanna Sarkkinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *