Onko eduskunnasta tullut lastentarha?

eita ja kehittämistoimia.Monet palvelut sekä käytän-nöt ovat muuttumassa. Onhyvä muistaa, että muutoson aina myös mahdollisuus.Sen äärellä on hyvä rauhoit-taa itseään ja lähimmäisiäsekä muistuttaa siitä, ettäasioilla on tapana järjestyä.Sosiaali- ja terveysala ke–hittää vahvaa yhteistyötä.Kaikkien toimijoiden, jär-jestöjen, yhdistysten ja seu-rakuntien panos on nyt tär-keä.Yhteinen suunnittelu jatoteutus lisäävät vaikutta-vuutta ja vahvuutta. Myösitse ihmisten…

lue lisää

Miltä näyttää eduskunnan syksy?

Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyi eilen. Elokuu meni täydessä työntouhussa eduskuntaryhmien ja hallitusryhmien kesäkokousten, valiokuntatehtävien, vierailujen ja palaverien merkeissä. Varsinainen täysistuntokausi alkoi eilen ja lienee paikallaan tehdä katsaus syksyn isoihin ja mielenkiintoa herättäviin asioihin. Eilen eduskunnan keskustelu käynnistyi vilkkaasti, kun käsittelyssä oli Postia koskeva laki. Lakimuutos sinänsä oli melko tekninen, mutta sen…

lue lisää