Vappupuhe 1.5.2019

Hyvät ystävät,

tänään vietämme vappua, työn juhlaa. Työ on tavoitteellista toimintaa, joka tähtää jonkin tehtävän suorittamiseen. Työtä tehdään elannon hankkimiseksi, aineellisten tarpeiden tyydyttämiseksi, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, muiden auttamiseksi tai oman mielen virkistykseksi. Työ rakentaa maailmaa, mutta se voi myös rikkoa sitä.

Ihminen on aina tehnyt työtä, mutta palkkatyöyhteiskunta, niin kuin me sen tunnemme, syntyi teollistumisen ja modernin yhteiskunnan myötä. Samalla syntyi työväenliike ja poliittinen vasemmisto. Työväenliike syntyi vaatimaan työntekijöiden oikeuksia, sillä on selvää, että työnantajalla on työmarkkinoilla etulyöntiasema ja saneluvalta. On selvää, että ilman työntekijöiden järjestäytymistä ja yhteistä voimaa, työntekijät ovat yksin heikkoja vaatimaan kunnollisia työehtoja.

Ammatillinen työväenliike ja poliittinen vasemmisto on vuosikymmenten saatossa onnistunut kehittämään Suomen työlainsäädäntöä hyvään suuntaan ja yleissitovien työehtosopimusten kautta parantamaan palkkoja ja työehtoja. Välillä se on vaatinut lakkoja ja mielenosoituksia, mutta yleensä asioista on voitu sopia.

Työväenliike on kuitenkin uusien haasteiden keskellä, sillä taas työ on muutoksessa. Tällä kertaa säännöllisiin palkkatöihin perustuva järjestelmä on pirstoutumassa kun mikroyrittäjyys, freelancer-työ, alusta-työ ja erilaiset pätkä- ja silpputyön muodot valtaavat alaa. Myös sisällöllisesti työ muuttuu, vanhoja töitä katoaa ja uusia syntyy, työntekijöiden on omaksuttava jatkuvasti uusia taitoja ja teknologioita. On opittava jatkuvasti uutta ja alan vaihtoon on oltava valmis. Kansainvälisyys muuttaa työmarkkinoita, työkaveri voi olla etäyhteyden päässä Irlannissa ja ihmiset liikkuvat yli rajojen.

Koska työ muuttuu, niin myös työväenliikkeen ja työlainsäädännön on muututtava. Ei riitä, että pidetään kiinni saavutetuista eduista, vaan on erityisesti voimautettava ja suojeltava kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia. Nolla-sopimuksella työskenteleviä kaupankassoja, orjuuden kaltaisissa olosuhteissa työskenteleviä ulkomaalaisia kokkeja, epävarmassa asemassa olevia ruokalähettejä, matalalla palkalla työskenteleviä mainosjakajia, näennäisessä yrittäjyydessä työskenteleviä yksinyrittäjiä, loputtomassa määräaikaisuuden ketjussa olevia lähihoitajia. Epävarmassa asemassa olevien ihmisten työoikeuksien ja sosiaaliturvan vahvistaminen on iso tehtävämme tässä ajassa, ja tärkeä tehtävä seuraavalle hallitukselle. Tarvitaan joukkokanneoikeus ammattiyhdistysliikkeelle, alipalkkauksen kriminalisointi, työehtosopimuksia täydentävä minimipalkka, freelancereiden järjestäytymisoikeus ja joustavampi, turvallisempi ja kannustavampi sosiaaliturva. 

Suomi voi pärjätä vain osaamisella ja osaaminen vahvistaa ihmisen kykyä selviytyä muuttuvassa maailmassa, kykyä olla oman elämänsä kuski. Suomi ei voi pärjätä kikyttämällä ja palkkojen polkemisella, vaan osaamisella ja koulutuksella. Koulutus on myös paras suoja työttömyyttä vastaan ja avain työllisyysasteen nostoon. Siksi koulutukseen täytyy investoida. Meidän on vahvistettava koko koulutuspolkua varhaiskasvatuksesta yliopistoihin asti. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on palautettava, peruskoulun ryhmäkoko pienennettävä, ammatillisen koulutuksen resursseja lisättävä, oppivelvollisuusikää pidennettävä ja korkeakoulujen rahoitus turvattava. Suomi on jäämässä koulutustasossa jälkeen verrokkimaita, uudeksi tavoitteeksi on otettava, että puolet ikäluokasta korkeakoulutetaan.

Hyvät ystävät,

Rajoittamaton kapitalismi riistää ihmistä, mutta se riistää myös luontoa. Rajoittamaton voiton tavoittelu ja jatkuvan kasvun pakko tuhoaa ympäristömme ja se tuhoaa lastemme tulevaisuuden, jos annamme sen tapahtua. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja elinympäristömme tuhon estämiseksi me tarvitsemme muutoksia talousjärjestelmään ja sen sääntelyyn. Käsissämme olevia valtavia ongelmia ei ratkaista vain kulutusvalinnoilla, vaan tarvitaan poliittisia päätöksiä. Kannusteita, rajoituksia, verotusta, kieltoja, ohjausta, koulutusta. Meidän on muutettava kertakäyttöön perustuva lineaarinen talousmallimme kiertotaloudeksi, jossa resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja jossa materiaalit, energia ja ravinteet kiertävät.

Ilmastokestävän yhteiskunnan rakentaminen tarkoittaa isoja muutoksia, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa muutosta huonompaan. Ihmiskunnan on joka tapauksessa muutettava toimintaansa, se tapahtuu joko enemmin tai myöhemmin, hyvän tai pahan kautta. Nyt meillä on vielä mahdollisuus valita turvallinen ja oikeudenmukainen muutospolku. Me voimme myös hyötyä muutoksesta. Ilmastokestävän yhteiskunnan rakentaminen on iso työmaa, tarvitaan isoja investointeja kun ratoja pitää rakentaa, rakennuksia energiaremontoida, tuotteita ja materiaaleja kierrättää ja uusia ratkaisuja kehittää. Suomi ja Eurooppa voi olla se, joka kehittää ratkaisuja ja myy niitä muille ja luo samalla kestäviä ilmastotyöpaikkoja. Eurooppa tarvitsee oman green new dealin, eli ekologisen jälleenrakennuksen ohjelman. Ohjelman, jonka avulla kanavoidaan varoja tarvittaviin investointeihin ja luodaan ilmastotyöpaikkoja ja ilmastohyvinvointia.

Hyvät toverit,

Kevään eduskuntavaalit olivat iso ponnistus, joka päättyi punavihreään vaalivoittoon. Nyt käsillä on hallitusohjelmaneuvottelut, mutta samaan aikaan käydään myös eurovaalit. Vaalisyklien takia vaalit ajoittuvat samalle keväälle kerran kahdessakymmenessä vuodessa. Eurovaalien ajankohta on erittäin hankala kaikkien kannalta, mutta nämäkin tärkeät vaalit on käytävä. Europarlamentin päätöksenteko vaikuttaa koko Euroopan suuntaan ja se vaikuttaa Suomen suuntaan, sillä iso osa Suomen lainsäädäntöä tulee suoraan Euroopan unionista. Euroopan unionin päätöksillä ja sillä ketkä päätöksiä tekevät on suora ja iso vaikutus meidän joka ikisen suomalaisen elämään. Euroopan unionin parlamentti on politiikan teon kenttä ja eurovaaleissa ratkaistaan, millaisten arvojen ja ideologioiden pohjalta tulevaisuuttamme rakennetaan.

Euroopan unionia tarvitaan ratkaisemaan isoja rajat ylittäviä ongelmia. Sulkemaan veroparatiiseja ja estämään veronkiertoa, hillitsemään ilmastonmuutosta, vähentämään merten saastumista, paljastamaan kansainvälistä rikollisuutta, purkamaan digijättien monopolivaltaa, ehkäisemään pankki- ja finanssikeinottelua, hakemaan ratkaisuja vastentahtoiseen siirtolaisuuteen ja rakentamaan toimivaa turvapaikkajärjestelmää, suojelemaan lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia ja estämään maiden välistä haitallista verokilpailua. Verovuodot ja aggressiivinen verovälttely on Euroopalle arviolta satojen miljardien eurojen ongelma. Ne miljardit ovat poissa terveydenhuollosta, poissa kouluista, poissa tienpidosta, poissa vanhustenhuollosta. Meillä ei ole siihen varaa, ja meidän on laitettava verovälttelylle piste.

Elämme globaalissa maailmassa, joten tarvitsemme kansainvälistä ja eurooppalaista yhteistyötä. Euroopan unionissa on paljon muutettavaa, mutta me tarvitsemme sitä. Vasemmistoliitto haluaa rakentaa Euroopan ilman pelkoa. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa luodaan uusia ilmastotyöpaikkoja ja ilmastonmuutosta hillitään niin, etteivät tuloerot ja eriarvoisuus kasva. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa kaikki tarvitsevat saavat tehdä työtä asiallisilla työehdoilla ja joissa perusturvasta pidetään huolta. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa veroparatiisit on suljettu ja suuryritykset toimivat asiallisesti. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa markkinavapaudet ja talouskuri eivät jyrää kansalaisten sosiaalisia oikeuksia ja hyvinvointia. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa rasismille ja vihalle ei anneta valtaa. Näissä vaaleissa on kyse siitä, millaisen Euroopan ja tulevaisuuden me haluamme rakentaa.

Hyvät ystävät,

Euroopassa on nousemassa synkkiä voimia. Voimia, jotka haluavat sulkea rajat, asettaa erilaiset ihmiset toisiaan vastaan, palauttaa vanhanaikaiset yhteiskunnalliset valtasuhteet, laittaa naiset hellan ja nyrkin väliin, lopettaa kansainvälinen yhteistyö ja jotka vähät välittävät ympäristöstä ja lastemme tulevaisuudesta. Näiden äärioikeistovoimien käyttövoima on ihmisten pelko ja epävarmuus tulevaisuudesta. Epävarmuus ja pelko on ymmärrettävää, kun maailma tuntuu epävarmalta ja muutoksen vauhti on kova. Pimeyttä vastaan ei kuitenkaan voi taistella pimeydellä, vaan valolla. Taloudellista epätasa-arvoa ja epävarmuutta ei poisteta populismilla tai rasismilla. Meidän on haettava ratkaisuja epävarmuutta aiheuttaviin asioihin ja luotava ihmisille näkymiä valoisasta tulevaisuudesta. On panostettava ihmisten hyvinvointiin ja koulutukseen ja pidettävä huolta työehdoista, on ratkaistava isot ilmastonmuutokseen ja veronkiertoon liittyvät ongelmat. Vasemmistoliitto haluaa Euroopan ilman pelkoa. Euroopan, joka on oikeudenmukainen kaikille, ei harvoille.

Hyvät ystävät,

Punavihreät puolueet ottivat eduskuntavaaleissa vaalivoiton. Sen on näyttävä myös hallituspohjassa ja hallitusohjelmassa. Me tarvitsemme hallituksen, joka kaventaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja tekee ilmastokestävää politiikkaa. Me tarvitsemme hallituksen, joka kunnioittaa työoikeuksia ja satsaa koulutukseen. Me tarvitsemme hallituksen, joka korjaa vanhustenhuollon ja terveyspalveluiden epäkohtia.

Toivottavasti Antti Rinteen hallitustunnustelut johtavat tällaiseen hallitukseen, ja tällaisessa hallituksessa myös Vasemmistoliitto haluaa olla mukana. Hallituspohja ja hallitusohjelma ratkeaa tulevien viikkojen aikana.

Hallituspolitiikka ei ole ikinä helppoa ja monipuoluejärjestelmässä on aina tehtävä kompromisseja, ja joskus ulkoiset tekijät yllättävät ikävästi. Kuitenkin me tarvitsemme nyt edistysmielisen hallituksen, joka on valmis tekemään niitä uudistuksia, joita Suomi tarvitsee. Edessä on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen jatko, sosiaaliturvauudistuksen aloitus, perhevapaauudistus, yritystukien remontti, koulutusjärjestelmän peruskorjaus ja ilmastokestävyyden parantaminen. Me tarvitsemme hallituksen, joka tekee nämä uudistukset ja tekee ne niin, että eriarvoisuus ei kasva vaan vähenee.

Me tarvitsemme hallituksen, joka ottaa huomioon alueiden erilaisuuden ja muistaa myös Pohjois-Suomea. Tulevan hallituksen on lopetettava aluesairaaloiden palveluita uhkaava erikoissairaanhoidon pakkokeskittämispolitiikka ja taattava elinvoimaa kaikkialle Suomeen myös julkisten palveluiden osalta. Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada hallitusohjelmaan päätös kaksoisraiteen rakentamisesta Ouluun saakka. Toivon ja uskon myös kaikkien alueen kansanedustajien sitoutuvan tämän tavoitteen vahvaan edistämiseen.

Viime vuodet ovat myös osoittaneet, että me tarvitsemme hallituksen, joka valmistelee nämä uudistukset huolellisesti ja asiantuntijoita kuullen. Yhteiskunta ei ole yritys, me emme tarvitse toimitusjohtajaa ja sanelupolitiikkaa, vaan me tarvitsemme keskustelua, huolellista valmistelua, osallistavaa johtamista ja yhteistä päätöksentekoa.

Hyvät toverit,

Tänään on työn juhla. Työ luo yhteiskuntaa, hyvinvointia ja tulevaisuutta. Työ on tärkeää, mutta se ei ole olemassaolon tarkoitus. Rakkaus on. Tehkäämme siis työtä sen puolesta, että rakkaus maailmassa lisääntyy. Tehkäämme työtä, joka luo rakkaudelle perustuvaa yhteiskuntaa ja yhteisöä. Ottakaamme elämämme ja politiikan ohjaavaksi periaatteeksi rakkauden lähimmäisiimme. Ja rakkauden syntymättömään lapseen.

Hyvää vappua.

Merkitty avainsanoilla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *