Valmistaako ihmiskaupan uhri ruokasi?

Suomessa esiintyy työntekijöiden systemaattista riistoa, joka täyttää paikoin myös ihmiskaupan tunnusmerkit. Helsingin sanomat uutisoi nepalilaisissa ravintoloissa harjoitetusta työvoiman riistosta viikonloppuna.

Kokit ovat joutuneet tekemään töitä lähes olemattomalla palkalla ja vailla vapaapäiviä. He ovat joutuneet itseasiassa maksamaan työpaikan saamisesta. Töitä on joutunut tekemään sairaanakin ja ihmiset ovat asuneet alkeellisissa olosuhteissa. Työnantaja on saattanut takavarikoida työntekijöiden passit sekä uhkailla ja kiristää heitä. Ravintoloissa esiintyy lisäksi harmaata taloutta, eli myyntiä tehdään ohi kirjanpidon ja verot jätetään maksamatta.

Vaikka hyväksikäyttö vaikuttaa systemaattiselta, niin työntekijät eivät yleensä uskalla tuoda sitä esiin. Kokit pelkäävät, että jos he tuovat epäkohtia esille, niin he menettävät työnsä ja sitä kautta myös oleskeluluvan Suomessa. Joissain tapauksissa he myös pelkäävät henkensä puolesta.

Herää kysymys, miksi tähän ei olla Suomessa puututtu? Ongelmana on ravintoloita valvovan aluehallintoviraston liian vähäiset valvontaresurssit, myös poliisin resurssit estävät toiminnan tutkimisen. Valvontaa ja tutkintaa ei ole priorisoitu ja resursoitu, kun muut asiat ovat olleet tärkeämpiä.

Taustalla lienee vaikuttamassa myös tarkoituksellinen silmien ummistaminen: emme ole halunneet nähdä millaista riistoa Suomessa tapahtuu silmiemme alla. Kenties olemme olleet liian rakastuneita halpaan ravintolaruokaan kysyäksemme laillisuuden perään.

Jos joku vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin sitä se myös yleensä on. Tämä pätee myös halpaan ravintolaruokaan. Jos hinta on kovin matalalla, ei työntekijöiden oikeudet ja verovelvollisuudet voi toteutua.

Ongelmia julkituoneilla työntekijöillä on meille toivomus:

”Toivomme, että Suomen hallitus puuttuu tähän. Kyseessä on systemaattinen rikollinen toiminta.”

Asiaan todellakin pitää puuttua. Reilut työehdot kuuluvat kaikille. Vasemmistoliitto on julkistanut toimenpideohjelman palkkadumppauksen ja ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvien väärinkäytöksien torjumiseksi: https://vasemmisto.fi/reilut-tyoehdot-kuuluvat-kaikille-vasemmistolta-keinopaketti-palkkadumppauksen-torjumiseksi/

Esitämme muun muassa työehtojen ennakko- ja jälkivalvonnan tehostamista, resursseja valvonnan toteuttamiseen sekä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vahvistamista.

Esitämme myös kanneoikeuden laajentamista. Jos ammattiliitoilla, järjestöillä ja yhdistyksillä olisi kanneoikeus, voisivat ne viedä eteenpäin tapauksia, joissa työntekijä ei syystä tai toisesta itse voi tai halua puolustaa oikeuksiaan. Epävarmassa asemassa olevien työntekijöiden kohdalla kynnys viedä alipalkkaus tai muita työsuhteeseen liittyviä epäkohtia tuomioistuimen käsiteltäväksi on erittäin korkea, joten tarvitaan joukkokanneoikeus.

Esitämme myös alipalkkauksen kriminalisointia. Alipalkkauksen kriminalisointi olisi tärkeä askel työmarkkinoiden pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Se olisi myös rehellisten työnantajien ja yritysten edun mukaista. Kriminalisointi olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi petoksen tunnusmerkistöä täsmentämällä, niin, että alipalkan maksaminen tulkittaisiin petokseksi. Kysehän on siitä, että työnantaja huijaa työntekijän työhön pienemmällä palkalla kuin mihin tällä olisi työehtosopimuksen mukaan oikeus.

Vaikka emme kannata työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista, niin Suomessa jo asuvien osalta tulisi saatavuusharkinta poistaa. Joidenkin jo Suomessa asuvien kohdalla saatavuusharkinta voi estää työluvan saamisen, ja siten altistaa pimeille työsuhteille sekä hyväksikäytölle. Toisten kohdalla se voi estää työpaikan vaihtamisen esimerkiksi epäkohtien takia, kun työlupajärjestelmä sitoo ulkomaalaisen oleskeluoikeuden työntekoon nimenomaisella alalla, mikä luo riippuvuussuhteen työnantajaan. Saatavuusharkintaa ei siis ole perusteltua ylläpitää tapauksissa, joissa se nimenomaan lisää ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön riskiä.

On hirveää, että Suomessa tapahtuu ihmiskauppaa ja työvoiman räikeää riistoa. Hinnan polkeminen lakeja rikkomalla vie myös tilaa rehellisiltä yrittäjiltä. On kaikkien etu, että ihmiskauppa ja ulkomaisen työvoiman riisto laitetaan kuriin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.