Toimeentulotukeen tulossa ”koronakorotus”

Maailmanlaajuisen terveydellisen kriisin ohella koronaepidemia on aiheuttanut taloudellisia ongelmia myös monille suomalaisille perheille. Ihmisiä on lomautettu, siirretty etätöihin tai irtisanottu ja lähes kaikkien arkeen on tullut monenlaista uutta hankaluutta ja kulua.

Hallitus on jo helpottanut koronan takia työttömäksi tai lomautetuksi joutuneiden toimeentuloa mm. väliaikaisesti poistamalla ansiosidonnaisen omavastuupäiviä ja helpottamalla pienyrittäjien työttömyysturvan saantia. Lisäksi hallitus päätti keväällä maksaa koronan takia lapsia kotona hoitaville korvauksia työstä poisjäännistä.

Kuitenkin kaikista köyhimmät ja heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevat jäivät näiden tukitoimien ulkopuolelle. Kaikista vaikeimmassa taloudellisessa asemassa olevat ihmiset ovat usein pitkäaikaisesti toimeentulotuen varassa. Eduskunta on tänään käsitellyt hallituksen esitystä toimeentulotuen koronakorotuksesta, joka voimaan astuessaan helpottaisi toimeentulotukea saavien ihmisten ja perheiden toimeentuloa koronakriisin varjossa.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen mukaan ruoka-avun tarve on tänä vuonna lisääntynyt. Myös vuokrarästit ja muut velkaongelmat ovat yleistyneet. Koronakriisin seurauksena yhä useampi on siis vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja yhä useamman ongelmat ovat syventyneet.

Vähimmäisturvan varassa elävien tulotaso on niin matala, että joustoa ylimääräisiin kuluihin ei ole. Suomi on saanut toistuvasti moitteita Euroopan neuvostolta sosiaaliturvan, mukaan luettuna viimesijaisen toimeentulotuen, liian matalasta tasosta. Nyt jos koskaan ihmisten toimeentuloa kannattaa tukea, jotta taloudelliset ongelmat eivät pahene ja velkakierteet syvene.

Viimesijainen sosiaaliturva ei huomioi tai korvaa hakijan ja hänen perheensä lisääntyneitä elinkustannuksia poikkeuksellisissa tilanteissa. Näin ollen nyt käsittelyssä oleva lakiehdotus toimeentulotuen saajille maksettavasta epidemiakorotuksesta on paikallaan.

Eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen mukaan epidemiakorvaukseen olisi oikeus henkilöllä tai perheellä, joka on saanut perustoimeentulotukea tämän vuoden maalis-heinäkuun välisenä aikana vähintään yhden kuukauden aikana, ja saa perustoimeentulotukea myös kuluvan syksyn aikana. Tuen maksaminen siis perustuisi rajoitustoimien aikaiseen tilanteeseen ja sitä maksettaisiin syksyllä henkilöille, jotka edelleen ovat perustoimeentulotuen piirissä. Tuen määrä olisi verottomana 75 euroa henkilöä kohti kuukaudessa, eikä sitä otettaisi tulona huomioon toimeentulotukilaskelmassa. Epidemiakorvausta ei myöskään tarvitsisi erikseen hakea, vaan Kansaneläkelaitos tutkisi tuen saamisen edellytykset ja tekisi päätöksen automaattisesti etuudesta hallussaan olevien tietojen perusteella.

Arvion perusteella koronakorotus maksettaisiin noin 150 000 kotitaloudelle. Tuki kohdentuisi erityisesti yksin asuville sekä yksinhuoltajille. Tuki parantaa suoraan ja vähentämättömänä heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien ihmisten käteen jääviä tuloja, ja sillä voi olla ihan olennainen merkitys monen perheen ruokaturvalle ja päivittäiselle selviytymiselle. Se voi jopa tuoda ikimuistoisen joulun moneen köyhään lapsiperheeseen, kun käytettävissä on hiukan normaalia enemmän rahaa. Haluankin kiittää hallitusta ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta, että olette huomioineet nämä ihmiset ja tuoneet tämän esityksen eduskuntaan.

On myös muistettava, että toimeentulotuella olevat ihmiset elävät kädestä suuhun ja käyttävät rahansa kotimaan kulutukseen. Sen lisäksi, että toimeentulotuen korotus antaa kertaluonteisen helpotuksen vähävaraisiin kotitalouksiin, epidemiakorvauksella on myös Suomen taloutta elvyttävä makrotaloudellinen vaikutus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *