Sote-asiakasmaksuihin tulossa parannuksia

Korona-tilanne on luonnollisesti hallinnut julkista keskustelua jo lähes vuoden ajan. Eduskunnassakin on käsitelty paljon koronaan liittyvää lainsäädäntöä. Kuitenkin hallitus on tuonut eduskuntaan muitakin esityksiä. Yksi näistä tärkeistä uudistuksista on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos, joka tulee voimaan heinäkuussa.

Muutoksen myötä monen suomalaisen asiakasmaksurasitus pienenee. Asiakasmaksuihin ja maksukattoihin on tulossa monia parannuksia, jotka tulevat koskettamaan lähes miljoonaa ihmistä.

Jatkossa entistä useampi maksu kerryttää maksukattoa. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, tietyistä terapioista, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea, kerryttävät jatkossa maksukattoa.

Erityisen merkittävä muutos on suun terveydenhuollon asiakasmaksujen sisällyttäminen maksukattoon. Esitin asiaa lakialoitteessa vuonna 2018 ja nyt se toteutuu. Aiemmin suun terveydenhuollon asiakasmaksuille ei ollut ylärajaa ja korkeat maksut ovat monelle pienituloiselle este suun terveydestä huolehtimiselle. Nyt vuosittaisille hammashoidon maksuille tulee yläraja, kun julkisen suun terveydenhuollon maksut alkavat kerryttää terveydenhuollon maksukattoa.

Muita asiakasmaksulain uudistuksen myötä tulevia parannuksia ovat esimerkiksi hoitajavastaanottojen maksuttomuus perusterveydenhuollossa, lasten poliklinikkakäyntien asiakasmaksujen laaja poistaminen ja tehostetun palveluasumisen maksujen selkeyttäminen. Lisäksi asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostetaan. Kuntien tulee jatkossa myös tiedottaa asiakkaita mahdollisuudesta maksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen.

Uudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta asiakasmaksuihin jää vielä paljon korjattavaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi lain käsittelyn yhteydessä välttämättömäksi, että jatkossa maksukaton seuraaminen siirretään yksittäisiltä asiakkailta viranomaiselle. Lisäksi todettiin, että tulee selvittää mahdollisuus jaksottaa maksukatto niin, että vältetään korkea maksurasitus seurantajakson alussa.

Valitettavasti terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen maksukattojen yhdistämiseen ja alentamiseen ei tämän osauudistuksen yhteydessä ollut mahdollisuuksia, sillä se vaatisi merkittäviä lisämäärärahoja. Maksukattojen yhdistäminen ja alentaminen on kuitenkin edelleen Vasemmistoliiton tavoitteena, samoin kuin terveyskeskusmaksujen poisto.

Vasemmistoliiton mielestä asiakasmaksut eivät saa olla este palvelujen saannille, eikä kenenkään pidä joutua taloudellisiin ongelmiin tai ylivelkaantua terveydenhoidosta aiheutuvien kulujen takia.

Julkaistu Kalajokilaakso-lehdessä 12.2.2021

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.