Sote-uudistus tehdään ihmisiä varten

Suomessa köyhä mies kuolee noin kymmenen vuotta rikasta aiemmin. Terveyskeskuslääkärille pääsyä voi joutua jonottamaan yli kuukauden. Ehkäisevään sosiaali- ja perhetyöhön ei riitä resursseja ja korjaavan palvelun tarve lisääntyy. Moni kunta odottaa pelolla erikoissairaanhoidon laskua. Liian moni kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut terveysjäteille. Vaikka Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on yksi…

lue lisää

Hoitaja tarvitsee kiitoksen lisäksi myös palkkaa

Koronavuosi on ollut monille raskasta aikaa. Erityisen raskasta aikaa se on ollut hoitajille ja muulle terveydenhuoltohenkilökunnalle. He ovat joutuneet venymään vielä tavallista enemmän, kun taudin torjumiseksi ja hoitamiseksi on jouduttu tekemään poikkeusjärjestelyjä ja painamaan ylitöitä. Koronatilanne on viime viikkoina heikentynyt lähes kaikkialla Suomessa ja myös sairaalassa olevien potilaiden määrät ovat…

lue lisää

Perussuomalaiset yrittävät kääntää keskustelua oikeusvaltioperiaatteesta sivuraiteille

On kylmäävää, että gallupien mukaan suurinta suosiota nauttiva puolue, eli perussuomalaiset, avoimesti halveksuu oikeusvaltiota. Perussuomalaiset ovat eduskunnassa vastustaneet Suomen hallituksen pyrkimyksiä sitoa EU-varojen käyttö oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Perussuomalaisten mukaan EU voi siis jatkaa rahan jakamista maille, jotka avoimesti rikkovat oikeusvaltioperiaatetta ja yhteisiä sitoumuksia. Puolueen toimijat ovat kyseenalaistaneet oikeusvaltioperiaatetta ja leimanneet sitä…

lue lisää

Nuori tarvitsee rakkautta ja rajoja

Viime päivinä mediassa on käyty keskustelua nuorisorikollisuudesta. Nuorten tekemiin rikoksiin ja erityisesti väkivallantekoihin tulee suhtautua äärimmäisellä vakavuudella. Onneksi valtaosa nuoristamme voi hyvin ja nuorten tekemien rikosten määrä on ollut pitkään laskussa. Kaukana menneisyydessä ovat onneksi ne päivät, kun oli tavallista, että eri kaupunginosien tai kylien nuoret lähtivät lauantai-iltaisin pieksemään toisiaan,…

lue lisää

Oppivelvollisuuden laajennus on tasa-arvo- ja työllisyysteko

Tänään eduskunnassa ollaan historiallisen uudistuksen äärellä, kun käymme lähetekeskustelua oppivelvollisuuden uudistamisesta. Hallitus esittää, että oppivelvollisuus laajennetaan 18 ikävuoteen. Samalla toisen asteen opinnoista tulee nuorille kokonaan maksuttomia myös oppikirjojen ja opiskeluvälineiden osalta. Uudistuksen myötä myös nuorten ohjaukseen ja tukeen panostetaan vahvasti ja selkeytetään eri toimijoiden vastuita peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen…

lue lisää

Vastaamon tietomurto on laajuudeltaan rinnastettavissa terroritekoon

Olen syvästi järkyttynyt Vastaamon tietomurrosta ja uhrien kokemasta piinasta. Psykoterapiayritys Vastaamoon kohdistunut tietomurto on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan rinnastettavissa terroritekoon. Mediatietojen mukaan kiristäjällä voi olla hallussaan jopa 40 000 ihmisen tietoja. Kyseessä on valtavan laaja yksittäisiin ihmisiin kohdistuva rikos. Rikoksen seurauksena netissä leviää ihmisten arkaluonteisia terveys- ja henkilötietoja. Arkaluonteisten terveystietojen leviäminen…

lue lisää

Hallituksen sote-sopu ansaitsee kiitoksen

Hallitus on tänään julkaissut esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi. Esityksen mukaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirretään kunnilta maakuntien laajuisille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Uudenmaan osalta päätettiin poikkeusratkaisusta, jossa Uusimaa jaetaan viiteen yhteistyötä tekevään hyvinvointialueeseen. Hallitus antaa varsinaisen esityksensä eduskunnalle ennen joulua, ja eduskuntakäsittely tapahtuu ensi…

lue lisää

Todellisia työllisyystoimia

Elvyttävä talouspolitiikka on vallitsevissa kriisioloissa keskeinen työllisyyspoliittinen toimi, jolla estetään koronalaman pahenemista. Yrityksiä on tuettu kriisissä erilaisin tuin ja valtio vauhdittaa talouden rattaiden pyörimistä, jotta ihmiset saisivat pitää työnsä. Kaikki Euroopan maat tekevät työllisyyden turvaamiseksi nyt elvyttävää talouspolitiikkaa. Keskustelu 30 000 uuden työpaikan luomisesta on tuntunutkin monen mielestä teoreettiselta tilanteessa,…

lue lisää

Asiakasmaksut eivät saa olla este hoitoon hakeutumiselle

Käsillä on kauan odotettu ja kaivattu lakiuudistus, joka helpottaa monen suomalaisen arkea. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus on tervetullut parannus ja selkeytys asiakasmaksuihin. Lakiesitys sisältää monia kansalaisten kannalta tärkeitä parannuksia. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot, alaikäisten poliklinikkakäynnit, perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut sekä seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksen palvelut muuttuvat maksuttomiksi. Maksuttomuudella myös tuetaan varhaista terveys- ja mielenterveysongelmiin…

lue lisää

Suojelemalla luontoa suojelemme myös ihmistä

Ihmisen toiminta tuhoaa kiihtyvällä tahdilla muuta maapallon elämää. Luonnon hävityksestä  lukeminen käy sydämeen. Meidän tulee eläinten ohella olla huolissamme myös ihmisestä itsestään; tuhoamalla luonnon, ihminen tuhoaa myös lopulta itsensä. Ihminen on kuitenkin osa luontoa ja riippuvainen niin luonnosta kuin sen tarjoamista ekosysteemipalveluistakin. Menon muuttamiseksi tarvitaan isoja muutoksia tavassamme elää, tuottaa…

lue lisää