Oikeudenmukainen Eurooppa

Aikamme suurimmat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja veroparatiisitalous, ylittävät valtioiden rajat. Näin ollen myös niiden ratkaisut on tehtävä yli rajojen. Euroopan unionissa voidaan hakea ratkaisuja moniin ongelmiin ja luoda tulevaisuutta, jossa ihmisten hyvinvointi yhdistetään ympäristökestävään elämäntapaan.

Aikamme suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi inhimillisesti ja ympäristöllisesti kestävästi Euroopan unionin tulee:

  1. Luoda kestävää työtä ekologisella jälleenrakennuksella. EU:n pitää luoda ekologisen jälleenrakennuksen ohjelma, Euroopan oma ”green new deal”, jonka avulla vähennämme ilmastopäästöjä, muutamme talouden ja yhteiskuntien rakenteita ympäristöllisesti kestäväksi, modernisoimme taloutta ja luomme uusia työpaikkoja.
  2. Asettaa ihmiset voittojen edelle. EU:n pitää lisätä verovälttelyn vastaista työtä, lisätä globaalien suuryritysten sääntelyä sekä vahvistaa kansalaisten oikeutta hyvinvointiin, riittävään toimeentuloon ja kunnon työehtoihin.
  3. Rakentaa rauhaa ja vahvistaa ihmisoikeuksia. EU:n pitää toimia globaalina rauhan- ja kestävän kehityksen rakentajana, painottaa oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista jäsenmaissa ja toimia määrätietoisesti syrjintää ja rasismia vastaan.

Euroopan unionin toiminnan ytimessä on oltava köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ilmaston ja ympäristön suojelu. Samalla kun Euroopan unioni keskittyy suurten, rajat ylittävien ongelmien ratkaisuun, jäsenmaille pitää jättää itsenäisyyttä kansalliseen päätöksentekoon. Päätökset pitää aina kun se on mahdollista ja järkevää tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä. Euroopan Unionin ei pidä esimerkiksi pakottaa jäsenmaita purkamaan julkisia palveluita tai myymään valtion omistusta, eikä unionin pidä keskittyä tarpeettomien yksityiskohtien sääntelyyn. Unionin pitää kuitenkin nykyistä vahvemmin suojella kaikkien EU-kansalaisten ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia sekä edistää kestävää ympäristöongelmien ratkaisua.