Metsäteollisuuden rakennemuutos iskee Kemiin kovalla kouralla

Tänään saimme surullisia uutisia Kemistä. Stora Enso aikoo sulkea Veitsiluodon paperitehtaan. Työnsä menettää yli 600 ihmistä. Päätös vaikuttaa tehtaan työntekijöiden lisäksi myös alihankkijoihin. Päätöksen taustalla on yhtiön mukaan paperin kysynnän pitkään jatkunut vähentyminen, jota koronakriisi on ennestään vauhdittanut.

Päätös on valtava isku Kemille ja laajemmin koko alueelle. Kemiin tarvitaan nyt tukitoimia. Työministeri Haatainen on jo luvannut käynnistää valtion tukitoimien valmistelun aluetalouden ja irtisanottavien työntekijöiden tukemiseksi. Lisäksi yhtiön pitäisi kantaa tilanteessa vastuuta ja tukea irtisanottavia työntekijöitä.

Kemiin ollaan juuri rakentamassa uutta Metsä Groupin sellutehdasta, jolla on positiivisia vaikutuksia aluetalouteen ja työllisyyteen. Tämän investoinnin merkitys korostuu nyt Stora Enson ilmoituksen jälkeen. Vaikka uusi tehdas on mittakaavaltaan valtava, sen pysyvä työllisyysvaikutus Kemissä ei valitettavasti riitä paikkaamaan Stora Enson irtisanomisten vaikutuksia. Sellu on jalostusasteeltaan paperia matalampi tuote ja uusi tehdas on niin koneellistunut, että vaikka tuotantomäärät ovat suuret, ei tehdas suoraan työllistä suuria määriä rakennusajan jälkeen.

Tukitoimia siis tarvitaan. Lisäksi tarvitaan toimia, joilla pyritään nostamaan metsäteollisuuden jalostusarvoa Suomessa ja sitä kautta lisäämään metsäteollisuuden työpaikkoja ja alan kestävyyttä. Kansantalouden tilinpidon mukaan metsäteollisuuden tuotannon määrä kasvoi 162 prosenttia vuodesta 1975 vuoteen 2019. Metsäteollisuuden työtuntien määrä väheni saman aikana 68 prosenttia ja työllisten määrä 63 prosenttia eli 70 000 hengellä. Tuotantoketjujen globalisaatio ja tuotannon automatisaatio aiheuttaa sen, että vaikka tuotanto kasvaa niin työllistävä vaikutus vähenee.

Ei siis riitä, että vain kasvatetaan tuotantomäärää, vaan on kehitettävä jalostusarvoa. Suomi ei voi menestyä kiinalaisen vessapaperiteollisuuden alihankkijana, vaan meidän arvokkaista metsistämme on tehtävä korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Raaka-aine on jalostettava mahdollisimman pitkälle Suomessa. Toivottavasti Kemin Metsä Groupin tehtaan ympärille pystyttäisiin yksityisen sektorin ja valtion yhteisponnisteluin rakentamaan tuotantoa, jossa metsäraaka-ainetta jalostetaan sellua pidemmälle. Sellusta voidaan jalostaa esimerkiksi tekstiilikuituja tai muovia korvaavia tuotteita. Ilmastonäkökulmasta olisi lisäksi toivottavaa, että puusta valmistettaisiin enemmän kestohyödykkeitä, joihin hiili pysyy sitoutuneena.

Metsäteollisuuden jalostusasteen ja työllistävyyden nostaminen edellyttää uusien investointien lisäksi huomattavasti nykyistä suurempia panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.