Lakiesitys mahdollistaisi pakollisen koronatestin

Koronatilanne on viimeisen viikon aikana heikentynyt ja riski tautitilanteen merkittävälle pahenemiselle on käsin kosketeltava. Tilannetta on vaikeuttanut herkemmin tarttuvan muuntoviruksen yleistyminen myös Suomessa. Tarvitaan lisää lain suomia keinoja viruksen leviämisen estämiseksi.

Viime viikolla saimme valmiiksi tartuntatutilain muutoksen, jolla annetaan alueellisille viranomaisille lisää toimivaltuuksia. Muutoksen myötä viranomaisilla on mahdollisuus viime kädessä sulkea esimerkiksi kuntosaleja ja muita epidemian leviämisen kannalta riskialttiita tiloja kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lisäksi hallitus on ilmoittanut valmistelevansa uusia lakimuutoksia, joiden avulla pahoilla epidemia-alueilla voitaisiin rajoittaa ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja nykyistä enemmän.

Kotimaassa tehtävät ponnistelut viruksen leviämisen estämiseksi valuvat osittain hukkaan, jos virusta tulee jatkuvasti lisää rajojen yli. Viranomaisilla pitää olla toimivaltuudet ohjata maahantulijat koronatestiin. Siksi tänään eduskunnan käsittelyssä oleva esitys, joka helpottaa pakollisiin koronatesteihin määräämistä rajanylityspaikoilla, on tärkeä.

Virusta pääsee Suomeen, sillä kaikki matkustajat eivät ole vapaaehtoisesti hakeutuneet testeihin. Nykyinen laintila, jossa koronan hallinnasta paikallisesti vastuussa olevat kunnan viranomaiset eivät saa ohjata maahantulijoita terveystarkastuksiin, eli pakollisiin koronatesteihin, on ongelmallinen. Ongelmallista on myös se, että aluehallintovirastojen toimivallan on katsottu ulottuvan vain yksittäisten ihmisten määräämiseen testeihin isomman joukon sijaan. Laintulkinta on johtanut siihen, että pakollisia koronatestejä ei ole voinut järjestää rajanylityspaikoilla tai lentoasemilla.

Korona sekä sen helpommin tarttuvat muodot ovat tulleet Suomeen matkustajien mukana rajan yli. Myös muita potentiaalisesti vaarallisia tai rokote-resistenttejä virusmuunnoksia voi tulla rajojen yli, jos toimintamallit eivät ole kunnossa.

Lain muutosesityksessä ehdotetaan, että jatkossa aluehallintovirasto voisi määrätä pakollisen terveystarkastuksen myös ihmisjoukolle, esimerkiksi kaikille lentomatkustajille. Lisäksi esitetään, että virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi määrätä yksittäisen henkilön pakolliseen terveystarkastukseen, jos se olisi välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronan torjunta on tasapainottelua eri perusoikeuksien välillä. Ihmisten liikkumisen vapaus rajojen yli on tärkeä oikeus, mutta se ei kuitenkaan saa aiheuttaa sitä, että sen takia muiden ihmisten oikeus terveyteen ja elämään tai elinkeinon harjoittamiseen vaarantuu. Siksi on mielestäni oikein ja kohtuullista, että matkustamisen terveysturvallisuutta vahvistetaan globaalin pandemian keskellä ja laki mahdollistaisi jatkossa pakolliset terveystarkastukset eli koronatestauksen maahantulon yhteydessä.

Toivon, että epidemia saadaan paremmin hallintaan ja sitä kautta päästäisiin lieventämään elinkeinotoimintaan sekä erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia. Lapselle kuukausi on pitkä aika ja vuosi on ikuisuus. Rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä, mutta ne aiheuttavat paljon haittaa taloudelle ja hyvinvoinnille. Toisaalta jos koronatilanne lähtee lapasesta, ovat haitat hyvinvoinnille ja taloudelle entistä pahemmat. Epidemian hallinta tautitilanteen pitkittyessä on vaikeaa tasapainoilua ja vaatii jaksamista meiltä kaikilta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.