Kansalaisyhteiskunta on demokratian kivijalka

Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt ovat kansanvallan kivijalka. Ilman aktiivista ja itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa ei ole toimivaa demokratiaa.

Kansalaisjärjestökenttä organisoi ihmisten yhteistoimintaa ja antaa äänen erilaisille ihmisryhmille. Kansalaisjärjestöt tuovat asioita julkiseen keskusteluun ja sitä kautta myös päätöksenteon agendalle. Järjestöt tuottavat tärkeitä palveluita ja toimintoja, mutta toivon, että myös niiden laajempi demokratiarooli muistettaisiin.

Veikkausvoittovarojen vähenemisen vuoksi kansalaisjärjestöjen rahoituksen tulevaisuus on pohdinnassa. Veikkauksen tuotoista on rahoitettu tieteen, taiteen, liikunnan ja urheilun lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa.

Veikkauksen tuotot ovat ehtyneet rahapelihaittojen ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Lisäksi korona on sulkenut pelikoneita ja vähentänyt pelaamista. Rahapelaaminen on merkittävä kansanterveydellinen ja sosiaalinen ongelma, joten pelihaittojen ehkäisyyn panostaminen ja rahapelaamisen voimakkaampi rajoittaminen on aiheellista. Seurauksena on kuitenkin edunsaajien rahoitustason aleneminen.

Hallitus on kompensoinut järjestöille Veikkaustuottojen vähenemistä tälle ja tuleville vuosille. Hallitus ja eduskunta pohtivat syksyn aikana, miten järjestöjen ja muiden Veikkauksen edunsaajien tuleva rahoitus järjestetään vuoden 2023 jälkeen. Yksi vaihtoehto on siirtää rahoitus osittain tai kokonaan valtion budjettiin. Tällöin on tärkeää varmistaa kansalaisjärjestökentän itsenäisyys. Järjestöjen rahoitus ei voi seilata ennakoimattomasti poliittisten suhdanteiden mukaan. Järjestöjen on uskallettava arvostella valtaapitäviä pelkäämättä budjettileikkauksia. Tarvitaan siis palomuureja, jotka varmistavat järjestöjen autonomian ja rahoitustason ennustettavuuden.

Kansalaisyhteiskunnan toimintavapaus on monessa maassa heikentynyt. Valitettavasti myös Euroopassa on nähty kansalaisjärjestöjen toimintavapautta kaventavaa politiikkaa. Me emme halua vastaavaa kehitystä Suomeen. Vapaa kansalaisyhteiskunta on kansanvallan kivijalka ja järjestöjen autonomia on turvattava myös tulevissa rahoitusratkaisuissa.

Julkaistu Kansan Uutisissa 2.9.2021

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.