EU:n otettava kiertotalous johtotähdekseen

Kiertotalous on Suomelle suuri mahdollisuus parantaa työllisyyttä ja ympäristökestävyyttä. Kiertotaloudessa raaka-aineet, energia ja ravinteet kiertävät suljetussa järjestelmässä. Tarvittavien raaka-aineiden ja tuotetun jätteen määrä vähenee ja energiatehokkuus paranee. Toisesta paikasta tulleet jätteet ovat raaka-ainetta toisaalla. Esimerkiksi taloista purettu kattohuopa voidaan muuttaa asfalttipinnoitteeksi ja tehtaiden hukkalämpöä on mahdollista käyttää kaukolämpönä. Myös uudet yhteiskäytön muodot esimerkiksi liikenteessä voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä.

Kiertotalouteen siirtyminen on tärkeää kestävän kehityksen kannalta. Vastuuta talouden muutoksesta ei kuitenkaan voi laittaa yksin tavallisen ihmisen harteille, vaan valtioiden ja eritoten Euroopan Unionin on kannettava vastuu luomalla riittävän velvoittava ja kannustava lainsäädäntö kiertotalouden edistämiseksi.

Kierrätystavoitteita on nostettava ja kertakäyttöä ja tuhlausta on vähennettävä. EU:n on kiellettävä tuotteiden niin sanottu suunniteltu vanheneminen, asettava tiukat minimiarvot tuotteiden kestävyydelle ja sääntelyn kautta ohjattava tuotteet lähtökohtaisesti korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Kuluttajia olisi myös tiedotettava nykyistä paremmin jo ostovaiheessa siitä, mikä on tuotteen todennäköinen elinkaari. Lainsäädännölliset esteet kierrätysmateriaalien käytöltä on poistettava.

Samaan aikaan on myös lähdettävä suitsimaan kertakäyttömuovituotteita ja parantamaan kierrätysjärjestelmiä. Tällä hetkellä maailman valtameret täyttyvät muoviroskasta. Tämä on omiaan tuhoamaan luonnon herkkää tasapainoa, koska muovi on valitettavan ikuista. 

Muovi voidaan kuitenkin usein korvata luonnonmukaisilla biopohjaisilla materiaaleilla ja muovin kierrätyksessä on paljon parannettavaa. EU:n muovistrategia, jonka mukaan kaikkien EU:n markkinoilla käytettävien muovituotteiden on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä, on pantava toimeen. Samalla olisi vietävä käytäntöön EU:n komission esitystä muoviverosta, joka voisi vähentää turhaa muovin käyttöä. Tätä nykyä muovijätteen arvosta hyödynnetään vain viisi prosenttia. EU:n komission arvion mukaan hukatun muovijätteen arvo on jopa yli 100 miljardia euroa vuosittain. Muovijätteelle voidaan luoda myös taloudellista toimeliaisuutta edistävät markkinat, jos poliittista tahtoa on riittävästi. 

Kiertotalous vähentää tuhlaamista ja on viisas ratkaisu niin ihmisen, ympäristön kuin työllisyydenkin kannalta. Rooman Klubin arvion mukaan kiertotaloudesta saattaa syntyä Suomeen jopa 75 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Kiertotalouteen siirtyminen ei ole keneltäkään pois, ja nyt on korkea aika siirtyä eteenpäin kerskakulutukseen kannustavasta aikakaudestamme.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *