Suomen veropohja vuotaa

Kukaan ei varmaankaan rakasta veroja, mutta useimmat meistä maksavat niitä mukisematta. Veronmaksuhalua edistää tieto siitä, että verovaroilla rahoitetaan vanhusten hoitoa, lasten koulutusta, sosiaaliturvaa, maanpuolustusta ja tienpitoa. Yhteiskunta toimi ilman riittävää verorahoitusta. Ikääntyminen on Suomen julkisen talouden merkittävin haaste. Verotulot pienenevät ja menot kasvavat, kun työikäisen väestön määrä suhteessa muuhun väestöön…

lue lisää

Hallitus vastaa hintakriisiin ja kansalaisten huoliin

Epävarmuuksien aika testaa yhteiskunnan turvaverkkoja ja tasa-arvoa. Eriarvoisuutta torjuva yhteiskunta pärjää paremmin vaikeinakin aikoina. Nykyinen hallitus on kriisienkin keskellä tehnyt uudistuksia ja panostuksia sosiaaliturvaan, koulutukseen ja palveluihin. Kriiseihin – aina koronapandemiasta nykyiseen Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan energia- ja elinkustannuskriisiin – on vastattu eriarvoisuutta torjuen ja pienituloiset huomioiden. Hallitus on myös ylittänyt…

lue lisää

Onnistunutta työllisyyspolitiikkaa on jatkettava

Työllisyyden edistäminen on ollut yksi hallituksen keskeisiä tavoitteita. Tavoitteessa on onnistuttu. Suomen työllisyysaste on mittaustavan muutokset huomioiden korkeimmalla tasolla lähes 30 vuoteen. Monilla aloilla koetaan varsinaista työvoimapulaa. Juuri ilmestyneen ammattibarometrin perusteella työvoimapulan kasvu on onneksi nyt hidastunut. Edelleen monilla aloilla on kuitenkin suurta pulaa työntekijöistä. Työkyvyn ongelmat sairauden, vamman tai…

lue lisää

Yhdessä selviämme talvesta

Euroopassa on sota. Onneksi Suomessa on rauhallista, vaikka Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa meidänkin arkeemme. Hallitus päätti budjettiriihessä toimista, joilla helpotetaan ihmisten tilannetta nousevien hintojen keskellä sekä tuetaan isojen sähkölaskujen kanssa vaikeuksiin joutuvia kotitalouksia. Omana tavoitteenani on ollut suunnata tukea pienituloisille kotitalouksille, jotka ovat erityisissä ongelmissa hintojen noustessa. Sähkön hinnannousuun vastataan useilla…

lue lisää

Hintojennousu ja ruokakriisi lisäävät eriarvoisuutta

Suomalaisten tuki ukrainalaisille on vankkaa. Ihmiset kokevat vahvaa solidaarisuutta sodan keskellä elävää kansaa kohtaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nostaa esiin myös pelon siitä, että entä jos sama tapahtuisi myös Suomessa. Sellaisessa tilanteessa mekään emme haluaisi jäädä yksin. Enemmistö suomalaisista on myös valmis sietämään sodan osaltaan vauhdittamaa hintojen nousua. Kohonneet elinkustannukset ovat…

lue lisää

Elinkustannusten nousu koettelee nyt monia

Kriisit koettelevat eniten niitä, ketkä ovat valmiiksi heikoimmassa asemassa. Tämä nähtiin jo koronan aikana, ja valitettavasti se nähdään nyt myös Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin aikana. Hinnat nousevat nyt kovaa vauhtia. Tosiasia on, että valtio ei voi kompensoida kaikkia sodan aiheuttamia kustannuksia yrityksille ja ihmisille, mutta erityisesti pienituloisten elämänedellytyksistä on pyrittävä…

lue lisää

Ajatuksia Suomen Nato-jäsenyydestä

Elämme historiallisia päiviä. Valtioneuvostossa annoimme eilen eduskunnalle selonteon, jossa esitetään puolustusliitto Naton jäsenyyden hakemista. Asiasta keskustellaan ja äänestetään nyt alkuviikosta eduskunnassa. Varsinaiseen jäsenyyteen on vielä matkaa, sillä se edellyttää kaikkien Naton jäsenmaiden hyväksyntää. Mutkia matkaan voi vielä tulla, kuten näemme Turkin viime aikaisista ulostuloista. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavalla tavalla…

lue lisää

Tästäkin selvitään

Juuri kun koronakriisin yhteiskunnallisesti akuutein vaihe on alkanut väistyä, sukeltaa Eurooppa sotilaalliseen kriisiin. Venäjän täysin tuomittava hyökkäys Ukrainaan järkyttää meitä kaikkia syvästi. Moni tuntee nyt surua ja huolta ukrainalaisten tilanteesta, ja pelkoa myös omasta ja Suomen tulevaisuudesta. Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, ovat Euroopan vakaus ja turvallisuustilanne heikentyneet….

lue lisää

Eriarvoisuuden torjunta on tulevien hyvinvointialueiden tärkeä tehtävä

Suomessa köyhä mies kuolee noin 10 vuotta rikasta aiemmin. Näin isot erot elinajanodotteessa kielivät yhteiskuntaamme edelleen vaivaavasta eriarvoisuudesta ja tarpeesta vähentää köyhyyttä. Elinajanodote-eron taustalla voivat vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltomme ongelmat. Keskeinen sotepalveluihin liittyvä eriarvoisuus on hoidon saatavuudessa. Erityinen ongelma on perusterveydenhuollon jonot ja ruuhkat, jolloin terveyskeskukseen tai hammashoitoon on…

lue lisää

Vihreää hyvinvointitaloutta tarvitaan

Talouden ja hyvinvoinnin yhteyttä korostavaa näkökulmaa kutsutaan hyvinvointitaloudeksi. Sen mukaan talouspolitiikan päämääränä on oltava ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Talousjärjestelmämme on riippuvainen ympäristöstä ja ilman hyvinvoivia ihmisiä ei ole menestyvää taloutta. Euroopan unioni rakennettiin taloudellisen yhteistyön pohjalle. Koska talous vaikuttaa hyvinvointiin ja ympäristöön, tulee myös ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin olla unionin…

lue lisää