Vihreää hyvinvointitaloutta tarvitaan

Talouden ja hyvinvoinnin yhteyttä korostavaa näkökulmaa kutsutaan hyvinvointitaloudeksi. Sen mukaan talouspolitiikan päämääränä on oltava ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Talousjärjestelmämme on riippuvainen ympäristöstä ja ilman hyvinvoivia ihmisiä ei ole menestyvää taloutta. Euroopan unioni rakennettiin taloudellisen yhteistyön pohjalle. Koska talous vaikuttaa hyvinvointiin ja ympäristöön, tulee myös ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin olla unionin…

lue lisää

Näennäisyrittäjyyden leviäminen työelämässä edellyttää toimenpiteitä

Ruoan kuljetuspalveluissa näennäisyrittäjyys on vakiintunut toimintatapa, mutta erilaiset tavat muuntaa palkkatyötä yrittäjyysmuotoon ovat leviämässä myös muille aloille. Kaleva uutisoi marraskuussa siitä, kuinka viime kesänä Oulussa toistasataa nuorta houkuteltiin töihin korjausrakentamisen piiriin niin sanotun kevytyrittäjän statuksella ilmeisesti vailla tietoa siitä, mitä yrittäjämuotoinen työnteko tarkoittaa. Etenkin osalle nuorista ja maahanmuuttajista voi olla…

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu?

”Mitä sinulle kuuluu?” on arkinen kysymys. Tällä pienellä lauseella on kuitenkin suuri voima. Kysymys luo sillan kahden ihmisen välille, tuttujen ja tuntemattomien. Se mahdollistaa ajatusten jakamisen ja luo tunteen osallisuudesta, yhteenkuuluvuudesta ja välittämisestä. Se avaa mahdollisuuden muutokselle. Liian usein tähän merkitykselliseen kysymykseen kuitenkin vastataan latteuksilla ”Ihan hyvää” tai ”Eipä tässä…

lue lisää

Ylivelkaantuminen on yksi pahimmista kannustinloukuista – ja inhimillinen tragedia

Sosiaaliturvasta vastaavana ministerinä minulta kysytään usein niin kutsutuista kannustinloukuista eli tilanteista, joissa työn tekeminen ei ole taloudellisesti kannustavaa. Kaikki haluavat, että työnteko kannattaa. Kannustinloukkujen purkaminen onkin ollut Suomessa politiikan agendalla jo vuosikymmeniä ja myös monia toimenpiteitä on tehty niin aiempien kuin tämänkin hallituksen toimesta. Työllistymisen taloudelliset kannustimet ovatkin parantuneet 1990-lukuun…

lue lisää

Verot valtion maksettavaksi

Julkisen talouden kestävyydestä kannetaan aiheellisesti huolta. Kuitenkin keskustelusta näyttää usein unohtuvan se, millä kaikki maksetaan eli verot. On tärkeää pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi työllisyyteen, mutta valtion suorin tapa vaikuttaa sen tuloihin ja rahoituksen kestävyyteen on verotus.  Silti keskustelu veroista on tänä syksynä keskittynyt veronkevennyksiin. Sama puhuja voi ensin otsa rypyssä varoitella…

lue lisää

Perusturvan vahvistamiseen tarvitaan ylivaalikautinen sitoumus

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään toimeentuloon on ihmisoikeus, jonka turvaa niin Suomen perustuslaki kuin kansainväliset ihmisoikeussopimuksetkin. Viime viikolla julkaistu Amnesty Internationalin ja Ihmisoikeusliiton raportti osoitti, että tämä oikeus ei Suomen kaltaisessakaan hyvinvointivaltiossakaan toteudu täysimääräisesti. Perusturvalla tarkoitetaan vähimmäismääräisiä sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea ja sairaspäivärahaa. Viimeisimmän arviointiraportin mukaan monien perusturvaa saavien ihmisryhmien toimeentulo ei…

lue lisää

Kansalaisyhteiskunta on demokratian kivijalka

Kansalaistoiminta ja kansalaisjärjestöt ovat kansanvallan kivijalka. Ilman aktiivista ja itsenäistä kansalaisyhteiskuntaa ei ole toimivaa demokratiaa. Kansalaisjärjestökenttä organisoi ihmisten yhteistoimintaa ja antaa äänen erilaisille ihmisryhmille. Kansalaisjärjestöt tuovat asioita julkiseen keskusteluun ja sitä kautta myös päätöksenteon agendalle. Järjestöt tuottavat tärkeitä palveluita ja toimintoja, mutta toivon, että myös niiden laajempi demokratiarooli muistettaisiin. Veikkausvoittovarojen…

lue lisää

Hyvinvointia työstä ja työssä

Työ on merkittävä osa monen suomalaisen elämää. Työ antaa elantoa, mutta se myös luo merkitystä elämään. Työllisyysasteen nostaminen on hallituksen keskeinen tavoite. Istuva hallitus on tehnyt jo tähän mennessä enemmän työllisyyspäätöksiä kuin edellinen hallitus koko vaalikautensa aikana. Korkeampaa työllisyysasetta tavoitellaan, koska hyvä työllisyysaste lisää valtion verotulokertymää ja vähentää erityisesti sosiaaliturvamenoja….

lue lisää

Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Aivan kuten ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, myös maapallo ja yhteiskunnat ovat kokonaisuuksia, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvinvointi, talous ja ympäristökysymykset linkittyvät toisiinsa. Ympäristökysymysten ja talouden keskinäisiä suhteita käsitellään usein. Puhutaan siitä, kuinka ilmastonmuutos uhkaa romahduttaa taloudellisia järjestelmiä ja toisaalta pelätään ilmastotoimien vaikutuksia talouteen. Vihreän siirtymän myötä ilmastonmuutoksen torjuminen luo myös…

lue lisää

Ideoista, käytännöstä ja niiden suhteesta

Politiikan keskeinen dilemma on suurten ideoiden ja käytännön toiminnan yhdistäminen. Monipuoluedemokratia on kompromissien taidetta ja maailma muuttuu tipuaskelin. Samalla olisi kyettävä luomaan kuvaa paremmasta maailmasta, tarinaa tavoittelemisen arvoisesta yhteiskunnasta. Ilman isoja ajatuksia – arvoja, ihanteita, tavoitteita ja utopioita – politiikka lässähtää kuivaksi hallinnoinniksi ja kyyniseksi valtapeliksi. Toisaalta ihanteet ja tavoitteet…

lue lisää