Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Aivan kuten ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, myös maapallo ja yhteiskunnat ovat kokonaisuuksia, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvinvointi, talous ja ympäristökysymykset linkittyvät toisiinsa. Ympäristökysymysten ja talouden keskinäisiä suhteita käsitellään usein. Puhutaan siitä, kuinka ilmastonmuutos uhkaa romahduttaa taloudellisia järjestelmiä ja toisaalta pelätään ilmastotoimien vaikutuksia talouteen. Vihreän siirtymän myötä ilmastonmuutoksen torjuminen luo myös…

lue lisää

Ideoista, käytännöstä ja niiden suhteesta

Politiikan keskeinen dilemma on suurten ideoiden ja käytännön toiminnan yhdistäminen. Monipuoluedemokratia on kompromissien taidetta ja maailma muuttuu tipuaskelin. Samalla olisi kyettävä luomaan kuvaa paremmasta maailmasta, tarinaa tavoittelemisen arvoisesta yhteiskunnasta. Ilman isoja ajatuksia – arvoja, ihanteita, tavoitteita ja utopioita – politiikka lässähtää kuivaksi hallinnoinniksi ja kyyniseksi valtapeliksi. Toisaalta ihanteet ja tavoitteet…

lue lisää

Hoivavastuun tasaisempi jakautuminen hyödyttää koko yhteiskuntaa

Varhaislapsuus on ainutlaatuista ja herkkää aikaa. Ensimmäiset elinvuodet vaikuttavat ihmisen koko myöhempään elämänpolkuun ja kehitykseen. Vauva- ja taaperoaika on erityistä aikaa myös lapsen vanhemmille ja muulle lähipiirille. Rakkauden ja ilon lisäksi varhaiset vuodet voivat olla myös henkisesti ja fyysisesti kuormittavia. Nukkumattomat yöt, lapsen tarpeet ja oman ajan puute väsyttävät kaikesta…

lue lisää

Sote meni läpi, nyt alkaa toimeenpano

Tänään tehtiin historiaa, kun eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen. Vaikka Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on yksi maailman tehokkaimmista, on uudistamisen tarve tunnustettu jo yli vuosikymmen sitten. Järjestelmää on yritetty uudistaa jo monen eri hallituskokoonpanon ja kaikkien puolueiden voimin. Vaikka aiemmat uudistusyritykset ovat kaatuneet, on niiden myötä muodostunut kuva siitä,…

lue lisää

Oulu, ole hyvä!

Euroopan kulttuuripääkaupunkikisan voittaminen on parasta, mitä Oululle on tapahtunut vähään aikaan. Se antaa meille mahdollisuuden näyttää maailmalle, mitä me olemme ja mitä meillä osataan. Samalla se on mahdollisuus kehittää Oulun ja Pohjois-Suomen kulttuurielämää ja elinvoimaa. Ihminen ei elä pelkästä leivästä. Kulttuuri on tärkeä hyvinvointi- ja asumisviihtyvyystekijä. On tärkeää, että kulttuuripääkaupunkius…

lue lisää

Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa Oulusta!

Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi eilen Oulun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Voitto on ansaittu ja kaivattu. Minulla on sellainen olo, että tästä voi alkaa Oulun uusi kukoistuskausi! Tittelin voittaminen antaa Oululle ja laajemmin Pohjois-Suomelle mahdollisuuden kehittää kulttuurielämää ja alueen vetovoimaa, sekä kääntää asenneilmapiiriä myönteisemmäksi ja avoimemmaksi. Vaikka puhutaan Oulusta Euroopan kulttuuripääkaupunkina, niin…

lue lisää

Koronarajoitusten oltava tasapainossa

Me kaikki olemme jo lopen kyllästyneitä koronaan. Kuitenkin tauti on yhä keskuudessamme, eikä epidemia ole vielä ohi. Rajoitustoimia tarvitaan valitettavasti edelleen. Rajoitusten tulee kuitenkin olla perusteltuja, oikeasuhtaisia ja välttämättömiä. Puhuin tänään eduskunnassa tartuntatautilain mukaisista koronarajoituksista ja koronarajoitusten valitettavista vinoumista erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan osalta sekä tulevista epidemia-näkymistä. Eduskunnassa keskusteltiin tänään…

lue lisää

Elpymisvälineen hyväksyminen on Suomen etu

Eduskunta äänestää huomenna EU:n niin sanotusta omien varojen päätöksestä. Se sisältää paljon puhutun EU:n elpymisvälineen lisäksi unionin monivuotisen rahoituskehyksen sekä omien varojen järjestelmän kehittämisen. Perustuslakivaliokunnan enemmistön kannan mukaan paketin läpimeno vaatii 2/3 enemmistön eduskunnassa. Näen, että elpymisvälineen hyväksyminen on Suomen edun mukaista. Myös suurin osa suomalaisista hyväksyy paketin. Koronan myötä…

lue lisää

Hyvinvointivaltio punnitaan peruspalveluissa

Suomi on selvinnyt koronasta verrattain hyvin. Sairastuneita ja kuolleita on vähemmän ja taloutemme on selvinnyt paremmin kuin useimmissa muissa maissa. Tästä on kiittäminen oikein ajoitettuja rajoitustoimia ja ihmisten vastuullista toimintaa. Rokotukset edistyvät, ja voimme toivottavasti jo pian palata normaalimpaan elämään. Korona on jättänyt yhteiskuntaan kuitenkin syvät arvet. Työttömyys on lisääntynyt,…

lue lisää

Lasten ja nuorten mielenterveys ei odota

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat monin paikoin ruuhkautuneet eikä apua saa ajoissa. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja pahoinvointi eivät ole uusia ilmiöitä. Kuitenkin monien ongelmat ovat kärjistyneet ja koronakriisi on tuonut näitä ongelmia esille aiempaa enemmän etäkoulun ja muiden rajoitusten muuttaessa lasten ja nuorten elämää. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat…

lue lisää